ประเทศไหนที่ช้อปออนไลน์มากที่สุด ในปี 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทราบหรือไม่ว่าประเทศไหนที่ช้อปออนไลน์มากที่สุด จากข้อมูลของ Statista บริษัทผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากประเทศเยอรมัน ระบุว่า ผู้บริโภคในประเทศฮ่องกง มีการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อปีมากที่สุด เฉลี่ยคนละ 2,868 ดอลลาร์สหรัฐฯ

รองลงมาคือ นอร์เวย์ ที่มีค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อคนอยู่ที่ 2,448 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วยอิสราเอล ค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อคนอยู่ที่ 2,171 ดอลลาร์สหรัฐฯ

จากทั้ง 50 ประเทศที่ได้ทำการสำรวจ ประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 45 โดยมีค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อคนอยู่ที่ 108 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อปี และเมื่อเทียบกับ 11 ประเทศจากฝั่งเอเชีย ไทยอยู่ในลำดับที่ 8 นำหน้าประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

20151105064631-online-spending-700

Source : Expert Market, Statista, Entrepreneru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •