สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์มือถือคนไทย ผ่าน inMobi

 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  

inMobi ผู้ให้บริการ Mobile Advertising Network เผยสำรวจพฤตกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย โดยร่วมมือกับบริษัท Decision Fuel ทำสำรวจกับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 20,000 รายจาก 20 ประเทศหลักๆ ทั่วโลก  โดยมีคนไทยที่ตอบแบบสอบถาม 817 ราย  ซึ่งการสำรวจนี้เป็นการสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือทั้งผ่านทางแอพพลิเคชั่นและโมบายเว็บไซต์

กลุ่มผู้สอบแบบสอบถามคนไทย เป็นผู้หญิง 50% ผู้ชาย 50% เท่าๆกัน 19% อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-19, 20% อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 20-24, 37% อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 25-34, 16% อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 35-44 และ 7% อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสัญชาติไทยนิยมใช้เสพสื่อผ่านทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาคือการใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ และอันดับสุดท้ายคือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และหากกล่าวถึงเวลาการเสพสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น คนไทยใช้ประมาณ 6.6. ชม. ต่อวัน

สำหรับพฤติกรรมการใช้งานแยกประเภทระหว่าง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์ กิจกรรมที่คนไทยนิยมใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดการการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Email, Twitter   เมื่อกล่าวถึงด้านการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจ และเรื่องบันเทิง คนไทยนิยมใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับโทรศัพท์มือถือ และใช้โทรทัศน์น้อยลง   แต่หากต้องการช้อปปิ้ง คนไทยจะนิยมใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์มากที่สุด และโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกัน

 

โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยกำลังเติบโตและกลายเป็นอุปกรณ์หลักของการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยไม่แพ้ประเทศอื่น

 

ทำไมคนไทยถึงใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • 63% ตอบว่าง่ายต่อการใช่งาน
 • 33% ตอบว่าสามารถใช้งานได้แบบส่วนตัว หรือมีความส่วนตัวสูง
 • 28% ตอบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัว หยิบใช้เมื่อไหร่ก็ได้
 • 13% ตอบว่าประหยัด
 • 10% ตอบว่าใช้เพราะเบื่อ ประมาณไม่มีอะไรทำ

 

คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาใด

 • 57% ใช้ระหว่างดูทีวี
 • 46% ใช้ขณะนอนเล่น (คาดว่าก่อนนอนเช่นกัน)
 • 39% ใช้ระหว่างเดินทาง
 • 23% ใช้ระหว่างรอ
 • 16% ใช้ในขณะเข้าห้องน้ำ
 • 12% ใช้ในช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัว
 • 11% ใช้ระหว่างช้อปปิ้ง
 • 10% ใช้ระหว่างประชุม หรือช่วงเวลาเรียน
 • 10% ใช้ในช่วงเวลาสังสรรค์ 

 

กิจกรรมใดที่คนไทยนิยมใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

กิจกรรมบนโมบายอินเทอร์เน็ตของคนไทยค่อนข้างหน้าสนใจ เพราะนอกจาก Social Media, ความบันเทิง, รับส่งอีเมล์แล้ว คนไทยยังทำธุรกรรมทางการเงิน ใช้ AR (Augmented Reality) และช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกัน 

 

สื่อใดที่มีอิทธิพลต่อคนไทยในการตัดสินใจซื้อสินค้า

คอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต) ทีวี โทรศัพท์มือถือ และ แทบเบล็ตเ  มีสัดส่วนการตอบมากที่สุด ส่วนสื่อที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือสื่อวิทยุ

 

คนไทยคิดอย่างไรกับป้ายโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ทั้ง Mobile Web และ Mobile App เมื่อเปรียบกับสื่อออนไลน์ทั่วไปและสื่อทีวี

76% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการเห็นโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ได้แตกต่างจากเห็นผ่านทางทีวี และรู้สึกยังรู้สึกดีถ้าโฆษณานั้นมีประโยชน์  มีเพียง 10% ที่รู้สึกรำคาญ

 

คนไทยคิดอย่างไร เมื่อกล่าวถึงประโยชน์หรือสิ่งที่ได้รับจากโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ

 • 38% ตอบว่า มีส่วนช่วยทำให้รู้จักสิ่งใหม่
 • 19% ตอบว่า ทำให้รู้ว่าสถานที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้าง
 • 18% ตอบว่า ช่วยให้ข้อมูล หรือทางเลือกที่ดีกว่า
 • 13% ตอบว่า ช่วยเพิ่มการทบทวน หรือตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อีกครั้ง
 • 9% ตอบว่า มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • 7% ตอบว่า มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า

 

เบาๆ สำหรับข้อมูลกิจกรรมที่คนไทยนิยมทำผ่านโทรศัพท์มือถือ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟน Marketing Oops! นะคะ

(ที่มา inMobi)


 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ