103.58.148.118

Posts by Tag: ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล»

Biz & Marketing news

ศิรเดช โทณวณิก ทายาทอาณาจักรดุสิตธานี แบบฉบับคน Gen M.
Jun 13, 2018 Ξ No Comments

ศิรเดช โทณวณิก ทายาทอาณาจักรดุสิตธานี แบบฉบับคน Gen M.

posted by

รู้สึกไหมว่าผู้คนรอบข้างของเราทุกวันนี้ ท่องเที่ยวมากขึ้น เดินทางมากขึ้น อาจเป็นเพราะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ตามโลกและข่าวสาร ที่รับรู้ถึงกันได้รวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นทุกวัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็เติบโตมากขึ้นไปด้วย ขณะที่ธุรกิจโรงแรมของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตที่สำคัญ

PR News

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปักหมุดเวียดนาม ดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้โกว๊ก เปิดตัวอย่าง 22 พฤษภาคม
May 3, 2018 Ξ No Comments

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปักหมุดเวียดนาม ดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้โกว๊ก เปิดตัวอย่าง 22 พฤษภาคม

posted by

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เตรียมเปิดตัวโรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท บนเกาะฟู้โก๊วก เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นี้

Recent Posts

Facebook