103.58.148.118

Posts by Tag: ธุรกิจสัตว์เลี้ยง»

Industry Insight

เปิดเทรนด์ 5 กลุ่มธุรกิจมาแรงปี 2019 รับการเปลี่ยนแปลงสังคม-เทคโนโลยี-พฤติกรรมผู้บริโภค
Jan 3, 2019 Ξ No Comments

เปิดเทรนด์ 5 กลุ่มธุรกิจมาแรงปี 2019 รับการเปลี่ยนแปลงสังคม-เทคโนโลยี-พฤติกรรมผู้บริโภค

posted by

‘K SME’ เปิด 5 เทรนด์ธุรกิจดาวเด่นในไทยปี 2019 เริ่มจาก ‘ธุรกิจตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ’ เพราะทุกวันนี้ประเทศไทย อยู่ในสเต็ปสังคมผู้สูงวัยแล้ว และต่อไปจะขยับไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ ที่คนอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ ต่อด้วย ‘ธุรกิจสัตว์เลี้ยง’ มาแรง ด้วยปัจจัยบวกรอบด้าน, ‘ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม’ คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับสินค้าทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ‘ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์’ เติบโตทุกปี คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 31,000 ล้านบาท และ ‘ธุรกิจโลจิสติกส์’ ขยายตัวรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Recent Posts

Facebook