103.58.148.118

Posts by Tag: DEF»

Seminar and Event

อยากเป็น Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จต้องขยันเรียรู้ DEF รุ่นที่ 2 กลับมาแล้ว ขนวิทยากรตัวพ่อตัวแม่ของวงการสื่อ-การตลาด เพียบ !!
Aug 11, 2017 Ξ No Comments

อยากเป็น Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จต้องขยันเรียรู้ DEF รุ่นที่ 2 กลับมาแล้ว ขนวิทยากรตัวพ่อตัวแม่ของวงการสื่อ-การตลาด เพียบ !!

posted by

การตลาดในยุคที่พฤติกรรผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้และเพิ่มเติมความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ และอีกหนึ่งหลักสูตรทางการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้ได้แก่ Digital Edge Fusionหรือที่รู้จักในชื่อว่า “DEF”และหลังจากประสบความสำเร็จกับรุ่นแรกไป วันนี้รุ่นที่ 2 กลับมาแล้ว

Biz & Marketing news

ม.ศรีปทุม ดึง “ภาวุธ-บุณย์ญานุช” สองกูรูร่วมวางหลักสูตร DEF พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
Nov 25, 2016 Ξ No Comments

ม.ศรีปทุม ดึง “ภาวุธ-บุณย์ญานุช” สองกูรูร่วมวางหลักสูตร DEF พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

posted by

โลกเราทุกวันนี้ปฏิเสธเรื่องของดิจิทัลไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผู้บริโภค การเข้าถึงตลาด การสร้างสรรค์แคมเปญ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางของดิจิทัลเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ ดังนั้น นักธุรกิจที่ดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานดิจิทัล แต่การเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองในเรื่องดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

Recent Posts

Facebook