103.58.148.118

Posts by Tag: imagination»

Biz & Marketing news

เมื่อเด็กเกิดมากับมือถือ-เกมออนไลน์! “LEGO” ทำอย่างไรไม่ให้โดน “Technology Disrupt”
Dec 5, 2018 Ξ No Comments

เมื่อเด็กเกิดมากับมือถือ-เกมออนไลน์! “LEGO” ทำอย่างไรไม่ให้โดน “Technology Disrupt”

posted by

‘ของเล่น’ อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่โดนกระแส ‘Technology Disruption’ อย่างหนัก จากการที่เด็กยุคนี้เกิดมาพร้อม ‘สมาร์ทโฟน-เกมออนไลน์’ โดยมีผลวิจัยเด็กอายุ 8 ปี ใช้เวลาอยู่บนหน้าจอมือถือ 48 นาทีต่อวันต่อคน และนับวันสถิตินี้มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น นี่จึงทำให้แบรนด์ตัวต่อระดับโลก ‘LEGO’ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และงัด 5 กลยุทธ์สำคัญ เพื่อทำให้ยังคงเป็นแบรนด์ของเล่น ‘ไม่ล้าสมัย’ และ ‘ครองใจ’ พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็ก พร้อมย้อนรอยเส้นทางของตำนานตัวต่อกว่า 80 ปีนี้ ที่มีจุดเริ่มต้นจาก ‘ของเล่นไม้’ กลายเป็นแบรนด์ของเล่นที่มี ‘มูลค่าแบรนด์สูงสุดในโลก!!

Video

เลโก้ไต้หวันทำซึ้ง ซื้อทุกสื่อที่ขวางหน้า ให้ลูกส่งสารบอกพ่อว่าหาเวลามาเล่นของเล่นกันหนูบ้าง
Jul 13, 2016 Ξ No Comments

เลโก้ไต้หวันทำซึ้ง ซื้อทุกสื่อที่ขวางหน้า ให้ลูกส่งสารบอกพ่อว่าหาเวลามาเล่นของเล่นกันหนูบ้าง

posted by

พ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกต้องสะอึกเมื่อเห็นคลิปนี้ ที่ทีมงานเลโก้จากไต้หวันพยายามทุกวิถีทางที่จะส่งสารจากลูกๆ ที่ขอเวลาจากชีวิตงานของพวกเขามาเล่นของเล่นกับลูกบ้าง

Recent Posts

Facebook