103.58.148.118

Posts by Tag: International Solid Waste Association (ISWA)»

CSR

ขยะมีมูลค่า! ญี่ปุ่นผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิก – พาราลิมปิก “Tokyo 2020” จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
Feb 9, 2019 Ξ No Comments

ขยะมีมูลค่า! ญี่ปุ่นผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิก – พาราลิมปิก “Tokyo 2020” จากขยะอิเล็กทรอนิกส์

posted by

มหกรรมกีฬา ‘โอลิมปิก’ (Olympic) และ ‘พาราลิมปิก’ (Paralympic) ครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ในชื่อ ‘Tokyo 2020′ คณะกรรมการผู้จัดการ จะนำ ‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล แล็ปท็อปเก่า รวมถึงเกมพกพา มารีไซเคิลเพื่อผลิต ‘เหรียญรางวัลนักกีฬา’

Recent Posts

Facebook