103.58.148.118

Posts by Tag: mai»

Brand Move

After You เข้าเทรดตลาด MAI วันแรกฉลุยจอง 155%
Dec 23, 2016 Ξ No Comments

After You เข้าเทรดตลาด MAI วันแรกฉลุยจอง 155%

posted by

บมจ.อาฟเตอร์ ยู (After You) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านขนมหวาน เข้าเทรดตลาด MAI วันแรก ในชื่อย่อ AU เปิดตลาดที่ 11.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 155.56% จากราคา IPO ที่ 4.50 บาท

Startups

เพราะเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญ Crowdfunding จึงเป็นอีกหัวใจสำคัญของ Startup
Feb 10, 2016 Ξ No Comments

เพราะเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญ Crowdfunding จึงเป็นอีกหัวใจสำคัญของ Startup

posted by

MEEFUND เป็นเว็บ Crowdfunding ล่าสุดที่จับมือกับตลาดหลักทรัพย์ Mai ได้อย่างน่าสนใจ เพราะตลาด mai คือตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการเข้ากระจายหุ้น แต่ก่อนจะเข้ากระจายหุ้นได้ ก็ต้องมีขนาดของบริษัทและรายได้ที่มากพอ ดังนั้น MEEFUND ในฐานะ เว็บ Crowdfunding จึงเข้ามาช่วยบรรดานักสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

Recent Posts

Facebook