กี่ปีก็ไม่ยอมเปลี่ยน “123456” รหัสผ่านง่ายๆ เอาสะดวก แต่เสี่ยงถูกแฮกข้อมูลง่ายๆ เช่นกัน

  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  

Password

เชื่อเถอะว่าหลายคนส่วนใหญ่จะมีรหัสผ่านอย่างน้อย 1 ชุดที่มีการตั้งรหัสแบบง่ายๆ ที่สามารถพิมพ์รหัสผ่านได้อย่างรวดเร็ว แม้ปัจจุบันจะมีระบบยืนยันตัวตนด้วยชีวภาพ (Biometric Authentication) แต่การตั้งรหัสผ่านหลายคนก็ยังคงเลือกรหัสที่ง่ายต่อการจดจำและง่ายในการถอดรหัสโดยลืมไปว่ามันก็ง่ายต่อแฮกเกอร์ในการถอดรหัสด้วยเช่นกัน

เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ปีในการรายงาน “รหัสผ่านยอดแย่ประจำปี” ตั้งแต่ปี 2017, 2018, 2019 และปีนี้รหัสผ่านยอดแย่ก็คงเป็นรหัสผ่านเช่นปีที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะการตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขเรียงกัน “123456” ที่ยังคงขึ้นแท่นติดชาร์ตรหัสผ่านยอดแย่แห่งปี 2020 โดยมีผู้ใช้สูงถึง 2,543,285 บัญชี จากผลวิจัยของ NordPass บริษัทด้านการจัดการรหัสผ่านพบวา สาเหตุที่หลายคนเลือกใช้รหัสนี้ เพราะใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาทีในการถอดรหัส

Password 01

แม้จะมีการแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หลายครั้ง แต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายงานของ NordPass เกิดจากการรวบรวมฐานข้อมูลที่มีรหัสผ่านกว่า 275,699,516 บัญชี นอกจากนี้ยังพบรหัสผ่านใหม่ที่ชาร์ตรหัสผ่านยอดแย่ปี 2020 ด้วย ทั้ง “picture1” และ “senha” ซึ่งแปลว่า “รหัสผ่าน” ในภาษาโปรตุเกส

รหัสผ่านยอดแย่ที่ใช้บ่อยที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2020

1. 123456
2. 123456789
3. picture1
4. password
5. 12345678
6. 111111
7. 123123
8. 12345
9. 1234567890
10. senha
Password 02
NordPass ยังแนะนำว่า หากมีรหัสผ่านอยู่ใน 10 อันดับควรเปลี่ยนอย่างยิ่ง โดยหลีกเลี่ยงคำที่มีความหมายในพจนานุกรม และชุดตัวเลขที่คาดเดาได้ โดยต้องปกปิดเป็นความลับเพราะส่วนใหญ่รหัสผ่านจะถูกตั้งขึ้นโดยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด ชื่อตัวเองหรือคนในครอบครัว นอกจากนี้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน ด้วยการเพิ่มตัวเลขหรือตัวอัษร หรือการเลือกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กในภาษาอังกฤษ

 

Source: CNN


  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา