FinTech ตะวันตกเริ่มให้เด็กเรียนรู้การใช้เงินตั้งแต่ 6 ขวบ ซึ่งเมืองไทยอาจยังไม่พร้อมกับแผนนี้

  • 832
  •  
  •  
  •  
  •  

Debit Card Kids

ว่ากันว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีของฝั่งซีกโลกตะวันออกและตะวันตกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยฝั่งซีกโลกตะวันออกจะเน้นเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ Cashless Society ที่นำโดยจีน ขณะที่ฝั่งซีกโลกตะวันตกจะเน้นไปที่เทคโนโลยีการโอนย้ายส่งผ่านข้อมูล (Transfer Data) ผ่านเทคโนโลยี Blockchain ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา

ดูเหมือนทั้ง 2 ซีกโลกจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี และทำให้ทั้ง 2 ซีกโลกต่างหันมาศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีของอีกฝ่าย โดยฝั่งซีกโลกตะวันออกเริ่มหันมาศึกษาเทคโนโลยี Blockchain มากขึ้น ทั้งในด้านการเงินและด้านอื่นๆ ขณะที่ฝั่งซีกโลกตะวันตกก็เริ่มศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี FinTech เพื่อเข้าสู่ Cashless Society

Card Kid 2
Xanthe และ John Hibbs

โดยเฉพาะการที่สถาบันทางการเงินของฝั่งซีกโลกตะวันตกจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้าน FinTech ในกลุ่มเด็กๆ เช่น Xanthe ลูกสาววัย 6 ขวบของ John Hibbs ได้รับบัตรเดบิตดิจิทัลใบแรกของเธอ สัปดาห์ต่อมาเธอค้นหาเพื่อซื้อม้าที่เธอชอบ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า ถึงแม้จะมีบัตรเดบิตดิจิทัลก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่าง

นี่คือแผนการตลาดของ Starling หนึ่งในสถาบันทางการเงินของสหราชอาณาจักรที่มุ่งจับกลุ่มเด็กๆ และวัยรุ่นในการนำเสนอบริการด้าน FinTech ซึ่งธนาคารแบบดั้งเดิมจะเน้นเพิ่มบัญชีออมทรัพย์ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆ การนำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินให้กับเด็กๆ และวัยรุ่น จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเทคโนโลยีทางการเงินและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Starling Card

โดยบัตรเดบิต Starling’s Kite ที่ Xanthe ได้รับจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของบุตรหลาน เพื่อให้เด็กๆ และวัยรุ่นมีอิสระในการใช้จ่ายได้แบบกำหนดวงเงินการใช้จ่ายและผู้ปกครองรับการแจ้งเตือนการใช้จ่ายของเด็กๆ และวัยรุ่น

Starling ไม่ใช่สถาบันทางการเงินแห่งเดียวที่มีการจับกุมเป้าหมายเด็กๆ และวัยรุ่น โดยเน้นการเรียนรู้ด้าน FinTech แต่ยังมี Gohenry และ Monzo ในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ Greenlight, Step และ Copper ในสหรัฐฯ ก็กำลังวางแผนพยายามจับตลาดกลุ่มวัยรุ่น โดย JPMorgan Chase & Co ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินการลงทุนได้ร่วมมือกับ Greenlight ในการแนะนำบัญชีดิจิทัลแก่กลุ่มเด็กๆ

เรียกได้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเป็น “ลูกค้าตลอดชีวิต” ที่จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการใช้เงินที่ถูกต้อง ได้อย่างมีอิสระภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ในอนาคตจะเป็นรากฐานการชำระเงินแบบดิจิทัลและจะเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจ e-Commerce ในอนาคต ทั้งนี้ลูกค้ากลุ่มแม่และเด็กของ Greenlight เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 500,000 บัญชีเป็น 2 ล้านบัญชีภายในระยะเวลา 1 ปี

Card Kids

วัยรุ่นและเด็กๆ อาจมีรายได้ไม่มากนัก แต่หลายสถาบันการเงินกำลังวางแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในกลุ่ม Gen Z ที่มีอายุระหว่าง 8-23 ปี ซึ่งมีกำลังการใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกาประมาณ 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามรายงานข้อมูลของ McKinsey

 

Source: Japan Today Reuters


  • 832
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา