ใครจะไปคิด!!! เมื่อจีนและญี่ปุ่นร่วมมือพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยโซลูชั่นรองรับยุค Aging

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

อย่างที่ทราบกันว่า เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ต้องยกให้ญี่ปุ่น โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรกับทุกคนยิ่งกับผู้สูงอายุด้วยแล้ว ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีมามากกว่า 10 ปี แต่ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์อย่าง AI กลับต้องยกให้กับจีนที่อาจเรียกได้ว่า มีการพัฒนาก้าวล้ำไปมากกว่าญี่ปุ่น แต่ก็อยู่ภายใต้แนวคิดในการเป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุด

แต่เมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะพบว่าจีนและญี่ปุ่นมีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอด ทว่าในโลกของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ไร้ประเทศ ส่งผลให้ 2 ประเทศที่มีความขัดแย้งมายาวนานสามารถร่วมมือกันได้ โดย UBTech Robotics ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีของจีนทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Medical Care Service Company Inc. หรือ MCS จากประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากแนวคิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ​​เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของจีน สอดรับกับสถานการณ์ Aging ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ซึ่งภายในงานประชุมเทคโนโลยี AI ระดับโลกมีการเปิดเผยบริการและผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากการดูแลสุขภาพแล้วหุ่นยนต์ที่มี AI จะสามารถโต้ตอบการพูดคุยและแสดงออกถึงความเป็นเพื่อน พร้อมการนำทางอัตโนมัติ การตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การประเมินที่แม่นยำ แผนการรับมือต่างๆ และการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีความพิการ

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะมีการจัดตั้งบริษัทที่เป็นการร่วมทุนกับ MCS ขึ้นในประเทศจีนช่วงเดือนกันยายนนี้ ขณะที่ MCS กล่าวว่า ความร่วมมือกับ UBTech Robotics ของจีนในครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถรวมเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดจีนและตลาดญี่ปุ่น

 

Source: China Daily


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา