ครั้งแรกกับการใช้ 5G แบบ Real Case บนความร่วมมือของ 2 ยักษ์ใหญ่ AIS-SCG

  • 172
  •  
  •  
  •  
  •  

5G Real Case

5G เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่า รอคอยให้เกิดขึ้นมานานใกล้เคียงกับการรอคอยให้ 4G เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ 5G จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการทำงาน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความแม่นยำในการกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่ลดต้นทุนในแง่ของการผลิตเกินหรือผลิตเสีย ที่สำคัญยังสามารถนำแรงงานไปทำงานด้านอื่นที่สำคัญกว่า

ด้วยความสามารถด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล ผสานกับความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ที่ลดลง ช่วยให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังรองรับการรับส่งข้อมูลพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้ โดยเฉพาะจากเซ็นเซอร์ควบคุมทำให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน และการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วทำให้การดำเนินการต่างๆ ทำได้ทันท่วงที

Test Forklift 5G

AIS ถือว่าเป็นค่ายแรกที่จริงจังในการใช้เทคโนโลยี 5G กับอุตสาหกรรม และถือเป็นค่ายแรกที่การทดสอบอย่างจริงจังโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยในการจัดงาน Show Case เพื่อแสดงให้เห็นว่า 5G สามารถทำอะไรได้บ้าง จนพัฒนาไปสู่ Use Case ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริง บนปัจจัยแวดล้อมจริง

ล่าสุด AIS ได้ร่วมมือกับ SCG บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย และมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน พร้อมร่วมสร้าง Real Case การนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมจริงบนรูปแบบการทำงานจริง โดยมีการใช้เทคโนโลยี 5G ในการควบคุมรถยก (Forklift) ในพื้นที่เตรียมการจัดส่งสินค้า

Test 5G
การทดสอบควบคุมรถ Forklift จากสำนักงานใหญ่ บางซื่อ – โรงานจังหวัดสระบุรี

 

โดยการทำงานดังกล่าวจะให้ผู้ขับรถยกประจำการที่สำนักงานใหญ่บางซื่อ กรุงเทพฯ ขณะที่พื้นที่การทำงานอยู่ที่โรงงานในจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถควบคุมรถยกให้เคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ ช่วยเพิ่มผลิตผลให้ธุรกิจ สามารถต่อยอดไปสู่การฝึกอบรมพนักงานทางไกล และเพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงสูง

Wasit
นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS

ด้าน นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS ชี้ว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญของการทดสอบ 5G ในภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการทดลองทดสอบ 5G ในสภาพแวดล้อมจริงบนคลื่นความถี่ 2.6 GHz ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช.เป็นครั้งแรกที่ใช้งานจริงในรูปแบบ Real Case จริงที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นได้ในอนาคต

การพัฒนานวัตกรรม 5G ยังมีองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกหลายด้าน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน Ecosystem ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 5G เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลก พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

Forklift 5G

ด้าน นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ผู้อำนวยการ โครงการระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 SCG เห็นว่า SCG ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับโครงการการพัฒนารถ Forklift ขับเคลื่อนระยะไกลด้วยเครือข่าย 5G ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างมาก สามารถต่อยอดไปทดลองกับเครื่องมืออื่นๆ ในอนาคต ทั้งในงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การระเบิดหินและการทำงานในเตาเผาปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมไปถึงการเสริมประสิทธิภาพของ IoT ในบ้านที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยจนก่อให้เกิด Smart Home

แว่วว่าในโครงการต่อไป 5G จะเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของ Health Medical โดยเฉพาะในเรื่องของการผ่าตัดที่ช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้จากระยะไกล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่อยู๋ห่างไกลมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไป


  • 172
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา