KBTG เปิดแผนกใหม่ Software Development Excellence พร้อมด้วยทีม DevX ที่มาช่วยเสริมความแกร่งให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผลักดันสู่ผู้นำ Best Tech in SEA

  • 10.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

ในโลกที่หลายธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการให้บริการ รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล หรือแม้แต่รูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กร แต่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ใช่ในแง่ของตัวอุปกรณ์ แต่เป็นในแง่ของโปรแกรมที่จะสามารถเข้ามารองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้

นั่นจึงทำให้ผู้พัฒนาระบบ (Developer) มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยี แต่การจะพัฒนาได้นั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนารวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น หลาย Tech Company เริ่มมีการเปิดระบบ API ให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ได้ แต่บางครั้ง API เหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์ ของนักพัฒนาได้ โดยเฉพาะในธุรกิจธนาคารที่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

โดยเทคโนโลยีที่ธนาคารนำมาให้บริการแก่ลูกค้า ครอบคลุมการให้บริการ อาทิ Digital Lending, Mobile Banking, ระบบชำระเงิน (Payment) และการโอนเงิน ดังนั้น KBTG ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย จึงต้องมีทีมบริหารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการที่สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาดได้อย่างทันการณ์และทันสมัยที่สุด

นั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแผนก Software Development Excellence พร้อมด้วยการสร้างทีม DevX ที่จะเข้ามาช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ช่วยเสริมทัพด้าน Digital Services ในระดับภูมิภาค ตอกย้ำยุทธศาสตร์ของ KBTG สู่การเป็น Best Tech Company in Southeast Asia รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2568

อธิบายง่ายๆ นักพัฒนาสามารถดึง API จาก Software Development Excellence ไปใช้งานได้ พร้อมเป็นผู้ช่วยให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ (Automate Tools) ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งคอยมองหาช่องโหว่ในกระบวนการทำงานและการกำหนดมาตรฐานที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินการโดยแผนก Software Development Excellence จะแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ Agile, DevOps, Software Development Methodology และ DevX

ขณะที่ทีม DevX ถือเป็นทีมแรกที่เกิดจาก KBTG Transformation Program ภายใต้แผนก Software Development Excellence โดย DevX จะทำหน้าที่ในการสร้างแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซับซ้อน ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เต็มศักยภาพ ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์กลางและการนำเครื่องจักรมาทำงานแทน (Automation)

เป้าหมายของทีม DevX คือการสร้างแหล่งรวมเครื่องมือเพื่อลดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อน และเชื่อมต่อระหว่างภาษาได้ดีขึ้น แถมยังมี Knowledge Management Framework ด้วยการจัดตั้ง New Practice พร้อมค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเชิงลึก และวิเคราะห์จุดที่เป็นช่องว่างของบริษัท รวมถึงสามารถผลิตซอฟต์แวร์ หรือนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้เพื่อปิดช่องว่างให้องค์กรและสามารถยกระดับให้นักพัฒนาก้าวไกลไปในระดับภูมิภาคได้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ KBTG ที่มุ่งสู่การเป็น Best Tech Company in Southeast Asia และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2568 จึงต้องสร้างทีมงานที่เป็น Regional Team มาช่วยเสริมทัพด้าน Digital Service ในระดับภูมิภาค นั่นจึงทำให้ KBTG เริ่มค้นหานักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพในแผนก Software Development Excellence

สำหรับความท้าทายของคนที่จะมาร่วมทีม DevX  คือ ต้องทำให้คนเป็นร้อยคนสามารถทำงานที่ไม่ซ้ำกัน ด้วยการสร้าง Common Library และเทคโลโนยีแพลตฟอร์มกลางให้ทุกคนมาแชร์กัน ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลในภูมิภาค ทั้งในประเทศจีน สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชาและเวียดนาม

นอกจากนี้เป้าหมายของทีม DevX คือการเพิ่มความสามารถในการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นจนจบหรือ Application Observability ทั้งในส่วนของ Logging, Metrics, และ Tracing โดยประสานงานกับทีม Infrastructure ในการวางมาตรฐาน และพัฒนา Common Library เพื่อส่งต่อให้กับทีมแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสร้าง Developer Utility Platform เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วย Automation รวมแอปพลิเคชันทั้งบริษัทให้มาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ

สำหรับคนที่จะมาร่วมทีม DevX นั้น ทักษะที่จำเป็นจะไม่ต่างจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือ Software Engineer ทั่วไป เพียงแต่แทนที่จะทำซอฟต์แวร์เพื่อธนาคารหรือลูกค้า แต่ทีม DevX จะทำเพื่อเพื่อนนักพัฒนาด้วยกัน โดยมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นสมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ พร้อมเป็นกระบอกเสียงและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่

โดย KBTG ตั้งเป้าที่จะมีพนักงานในแผนก Software Development Excellence ประจำอยู่ในไทย จีน และเวียดนาม สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกสามารถส่ง CV สมัครได้ที่ recruitment@kbtg.tech


  • 10.7K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE