เปิดใช้งานแล้วระบบ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” บนสมาร์ทโฟน ช่วยให้การติดต่อราชการง่ายขึ้น

  • 117
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นที่ทราบกันดีว่า การติดต่อราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะการต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน หนึ่งในนั้นคือการใช้เอกสาร “ทะเบียนบ้าน” ซึ่งทะเบียนบ้านจะอยู่ในรูปแบบสมุดเล่ม การถ่ายเอกสารจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าปกติ และหลายครั้งที่การติดต่อราชการจำเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้านในการระบุตัวตน หลายคนจึงต้องการปรับให้ทะเบียนบ้านเข้าสู่ระบบดิจิทัลเช่นเดียวกับบัตรประชาชน เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการติดต่อราชการ

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการปรับระบบให้สามารถใช้ทะเบียนบ้านดิจิทัลได้บนสมาร์ทโฟนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่ต้องการใช้งานจะต้องดาวน์โหลดแอปฯ และลงทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

 

โดยในเฟสแรกสามารถใช้งาน ด้านการตรวจข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ, ด้านการจองคิวรับบริการล่วงหน้า และ ารแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับเฟสต่อไปจะมีการขยายการให้บริการในด้านอื่นๆ อย่างเช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร, การแจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งเกิดและการแจ้งตาย เป็นต้น

โดยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานปละเตรียนความพร้อมของระบบ โดย ราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เริ่มใช้งานได้หลัง 30 วันนับจากประกาศ (26 มกราคา 2565) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้จริงในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้


  • 117
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา