มองย้อนกลับ!!!…เมื่อ Elon Musk ไม่เชื่อว่าคนจะล้นโลก แต่คนจะหายไปครั้งใหญ่

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

Population

ก่อนหน้านี้หลายคนคงเคยได้ยินปัญหา “คนล้นโลก” ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญประชากรโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนบางส่วนเชื่อว่าทรัพยากรต่างๆ จะไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร ถึงขนาดที่ภาพยนตร์อย่าง Avenger นำทฤษฎีประชากรล้นโลกไปอยู่ในภาพยนตร์ จนตัวร้ายของเรื่องอย่าง “ธานอส (Thanos)” ต้องดีดนิ้วเพื่อให้สิ่งมีชีวิตให้หายไปครึ่งหนึ่ง

โดยจำนวนประชากรโลกในปี 1950 เคยมีราว 2.5 พันล้านคน ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนราว 7.7 พันล้านคน และในปี 2050 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลกราว 9.3 พันล้านคน ซึ่ง Elon Musk มองว่าปัญหาประชากรล้นโลกไมใช่ปัญหาที่แท้จริง แม้จำนวนประชากรโลกจะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม แต่สัดส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สอดคล้องกับการเกิดต่างหาก จะก่อให้เกิดปัญหาประชากรโลก…สูญหาย!!!

Overpopulation

Elon Musk ยังเชื่อว่าในปี 2050 จะเกิดการ “ระเบิดประชากร” เพราะเมื่อโลกมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนมาก และเมื่อประชากรสูงอายุกลับบ้านเก่ากันหมด ประชากรโลกจะลดลงอย่างฮวบฮาบ ซึ่งจะกระทบต่อประชากรรุ่นใหม่และอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของประชากรโลก

Born

เรียกว่าเป็นการมองมุมกลับของทฤษฎีประชากรล้นโลก ซึ่งก็ต้องดูว่าอนาคตจะเป็นจริงตามที่ Elon Musk ทำนายไว้หรือไม่ ซึ่งคงต้องอยู่รอถึงปี 2050 หรืออีกประมาณ 31 ปีข้างหน้า

 

Source: Gadgets Now


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา