ปตท.ค้นหาคนรุ่นใหม่ในองค์กร ร่วมก่อตั้ง Startup เตรียมต่อยอดธุรกิจในอนาคต

  • 274
  •  
  •  
  •  
  •  

PTT Tech Savvy Agent Season 2

ในยุคที่ Digital Disruption เข้าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู็บริโภคเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่บริษัทเล็กหรือร้านค้าทั่วไปเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แม้แต่ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง ยังถูก Digital Disruption อย่าง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ใครจะไปคาดคิดว่า องค์กรใหญ่ระดับที่รายได้ติดอันดับโลกจะมีความเสี่ยงได้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า Digital Disruption เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ขนาดบริษัทใหญ่อย่าง ปตท.ยังถูก Digital Disruption ได้ ลองคิดดูว่าหากในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าถูกนำมาใช้มากขึ้น ความต้องการใช้น้ำมันลดลงจะเกิดอะไรขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของ ปตท.ก็จะช่วยให้ลดความเสียหายจากการใช้งานบางอุปกรณ์เป็นเวลานาน และยังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย

Mr. Chansin Treenuchagron
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ซึ่ง ปตท.จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความคิดของคนรุ่นใหม่ภายในองค์กรของ ปตท. เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าต่อยอดธุรกิจ (Business Value Chain) ในลักษณะของบริษัทวิสาหกิจ (Startup) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ หรือจากที่ ปตท.ประสบผลสำเร็จของการทำธุรกิจใหม่อย่างร้านกาแฟอมเซอน (Amazon Cafe)

โครงการ PTT TECH Savvy Agent จึงเกิดขึ้น โดยปีนี้เป็น Season 2 หลังประสบความเร็จอย่างสูงในซีซั่นแรก โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นรูปแบบ Reality Show ที่เปิดรับสมัครพนักงานในองค์กรร่วมปั้นวิสาหกิจหรือ Startup เปิดทางสร้างธุรกิจใหม่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมก่อตั้ง (Co–Founder) พร้อมด้วยเงินลงทุนสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อโครงการ (Prototype)

สำหรับในซีซั่น 2 จะแตกต่างจากซีซั่นแรกที่จะเน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้น โดยจะเน้นค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization (SPIRIT+D) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Coaching Session / Pitching Session พร้อมทั้งการบรรยายและเสวนาจาก GURU ด้านดิจิทัลและ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งในรอบ Final จะผ่านการตัดสินจาก Commentator ชั้นนำกว่า 20 คน และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ Startup

PTT Media Space
ทีม 3J สร้างสรรค์
นายเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์ (โน้ต)
นางสาวเขมรินทร์ ชูสถาน (ขวัญ)
นายจิรัฏฐ์ พรหมดิเรก (พบ)

สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะทั้ง 3 ทีม ที่ประกอบด้วย ทีมชนะเลิศ “ทีม 3J สร้างสรรค์” กับผลงาน PTT Media Space การบริหารจัดการพื้นที่สื่อ Digital Signage ในสถานีบริการและสถานประกอบการของ ปตท. โดยจะมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการระบุเพศและอายุของผู้ใช้รถ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการให้ตรงกับลูกค้า เพื่อนำเสนอโฆษณาสินค้าของ ปตท.และพันธมิตรผ่านจอที่จุดให้บริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งเมื่อผสานข้อมูลในระบบสมาชิก Blue Card จะช่วยให้สามารถตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงจุด

Innaqua
ทีม TRIPLE-T
นายนรินทร์ กาบบัวทอง (ต้น)
นายชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร (ตั้ม)
นายธันว์ เหลียงไพบูลย์ (ธันว์)

ทีมรองชนะเลิศ “ทีม TRIPLE-T” กับผลงาน Innaqua เทคโนโลยีวัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต (Bio-Cellulose Composite) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในการใช้รักษาแผล โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของสถาบันนวัตกรรม ปตท.ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสบริสุทธิ์ขนาดนาโนเมตรที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยจะเป็นลักษณะไฮโดรเจลที่มีน้ำสูงถึง 99% สำหรับน้ำในทางการแพทย์จะช่วยเร่งกระบวนการรักษาบาดแผลของร่างกายให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังลดโอกาสการเกิดแผลเป็นอีกด้วย

SMART BOX
ทีม PTT Hub
นายประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์ (บิ๊ก)
นายเตชินท์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ (ไฮ้)
นางสาวสุชาดา วรพงษ์ (จิ๊บ)

ทีมอันดับ 3 “ทีม PTT Hub” กับผลงาน SMART BOX ธุรกิจรับส่งสินค้าออนไลน์ผ่านตู้ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันผ่าน Application จากการเติบโตของ e-Commerce ส่งผลให้ธุรกิจด้านการขนส่ง (Logistic) เติบโตอย่างมาก ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดขนส่งเพียง 5% จะมีรายได้มากกว่า 290 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะมีการใช้งาน Smart Box ที่จะตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station มากกว่า 1,700 แห่งทั่วประเทศ

โดยผู้ขาย ผู้ส่ง และผู้รับสินค้าสามารถใช้งาน Smart Box ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น PTT HUB แบบไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการด้านการขนส่งรายอื่นๆ และจะเปิดโอกาสให้ทุกๆ คน สามารถเป็นผู้ส่งสินค้าเกิดการรับงานอิสระ (Gig Economy) ในการส่งสินค้า เพียงแค่สมัครเข้าร่วม Platform เท่านั้น

โดยทั้ง 3 ทีมที่เป็นผู้ชนะในโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนธุรกิจทีมละ 120 ล้านบาท โดยแต่ละทีมจะร่วมดำเนินธุรกิจไปกับ ปตท.ในฐานะ Co-Founder โดยคุณชาญศิลป์ มองว่า ไอเดียใหม่ๆ มักจะเกิดกับคนรุ่นใหม่ แต่ประสบการณ์ทางธุรกิจก็ยังต้องฟังคนรุ่นเก่าๆ นั่นคือสิ่งที่ ปตท.อยากให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคนรุ่นเก่าที่มีประสบการ์ณและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ

Amazon Cafe
credit : Poungsaed-Studio / Shutterstock.com

ปตท. มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จใหม่ๆ ตามกลยุทธ์ CHANGE for the Future of Thailand ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของบุคลากรให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล การสร้างคนรุ่นใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ มีความกล้าที่จะนำพาองค์กรก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น


  • 274
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา