“Sense Five” สัมผัสอัจฉริยะผ่านระบบ AI ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  

Sense Five 01

เคยมีคำกล่าวว่า “เทคโนโลยีเป็นของทุกคน” ไม่ว่าคนนั้นจะยากดีมีจนหรือด้อยโอกาสเพียงใด เทคโนโลยีจะช่วยให้ทุกคนเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ที่ทุกคนมีสิทธิ์สร้างควมสะดวกสบายได้ด้วยเทคโนโลยี แต่ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ได้รับความเท่าเทียมในการใช้ชีวิต อย่างเช่นผู้พิการทางสายตา

เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการแสดงผลผ่านหน้าจอ ไม่ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด หน้าจอก็ยังสามารถแสดงผลได้ แต่ผู้พิการทางสายตาไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นหน้าจอ ดังนั้นจึงถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งของเทคโนโลยีในการเข้าถึงกลุ่มผู้พิการทางสายตา หลายคนอาจบอกให้แสดงผลเป็น “อักษรเบรลล์” แต่การอ่านอักษรเบรลล์จำเป็นต้องใช้เวลาในการอ่าน ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับเรื่องด่วนๆ

Sense Five 02

werteloberfell ผู้ผลิตเทคโนโลยีจากเยอรมนี จึงได้ออกแบบไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาผสมผสานกับเทคโนโลยี AI พร้อมด้วยการเรียนรู้แบบ Deep Learning ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม้เท้าชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า “สัมผัสที่ 5 (Sense Five)” ซึ่งด้านหน้าของไม้เท้ามีการซ่อนกล้องไว้อยู่ที่ด้ามจับ โดย AI จะประมวลภาพที่เห็นแล้ววิเคราะห์ว่ามีวัตถุใดที่ขวางอยู่ด้านหน้า แม้ว่าวัตถุนั้นจะไม่ได้วางอยู่บนพื้นก็ตาม เช่น ไม้กั้นถนน

Sense Five 03

เมื่อประมวลผลแล้ว AI จะสั่งการให้ด้ามจับเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ช่วยเตือนให้ผู้จับไม้เท้าได้รับรู้ว่าด้านหน้ากำลังมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ที่ด้านหลังด้ามจับยังมีไฟ LED สีแดงที่ช่วยให้ทั้งรถและผู้ที่ตามด้านหลังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

 

Source: designboom


  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE