เผยชื่อสุดยอด ‘แบรนด์องค์กร’ ที่มีมูลค่าสูงสุดในไทย ปี 2019

  • 55
  •  
  •  
  •  
  •  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่ “สุดยอดแบรนด์องค์กรในประเทศไทย ปี 2019” (Thailand’s Top Corporate Brand 2019) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที 10

สำหรับรางวัลประกอบด้วย Thailand’s Top Corporate Brand “Hall of Fame” 2019 หรือแบรนด์องค์กรไทยที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดมี 6 องค์กร ได้แก่ หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) , หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) , หมวดการแพทย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) , หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด(มหาชน) , หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

 

 

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2019 มีผู้รับรางวัล 15 องค์กร แบ่งตามหมวดต่าง ๆ ได้แก่


  • 55
  •  
  •  
  •  
  •