องค์กรต้องปรับโครงสร้าง! “ช่อง 3” แจงปลด 154 คน คือ “เหตุจำเป็นทางธุรกิจ” ยืนยันชดเชยตามกฎหมาย

 • 1.8K
 •  
 •  
 •  
 •  

ช่อง3

แม้สถานการณ์ “สั่นคลอน” ของวิชาชีพสื่อมวลชนไทย ยังคงเกิดขึ้นและมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณี “ช่อง 3” ที่ก่อนหน้านี้มีการลดพนักงานนับร้อยคน และอดีตพนักงานได้รวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมจากการเลิกจ้างที่ผ่านมา โดยระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าว

ล่าสุด ฝ่ายสื่อสารองค์กรของ “บีอีซี – มัลติมีเดีย” ได้เผยแพร่ “คำชี้แจงกรณีการเลิกจ้างพนักงาน” โดยให้เหตุผล 5 ประการ ดังนี้…

“ตามที่กลุ่มอดีตพนักงานของช่อง 3 ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมต่อการเลิกจ้างที่ผ่านมา โดยมีข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงบางเรื่อง และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด จึงขออธิบายและให้รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทเกี่ยวกับแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อความเข้าใจของสังคม

เนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตของช่อง 13 และช่อง 28 และผลประกอบการขาดทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการดำเนินงานต่อไป การเลิกจ้างพลักงงานเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป

ถ้อยแถลงการเลิกจ้างต่อสื่อมวลชน v1

ถ้อยแถลงการเลิกจ้างต่อสื่อมวลชน 2

ทางบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับการเลิกจ้างเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

 1. การยื่นคืนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่อง 13 และช่อง 28 ทำให้ต้องเกิดการปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบกิจการช่อง 33 เพียงช่องเดียว จึงเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเพื่อการเลิกจ้าง คือการลดอัตราตำแหน่งงานและหน่วยงานที่ทับซ้อนกันลง เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ใหม่ของฝ่ายข่าวหลังการปรับโครงสร้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ของพนักงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการจัดประชุมกับพนักงานที่มีส่วนได้รับผลกระทบทุกคน เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปและหลักเกณฑ์ในการเลิกจ้าง รวมถึงวิสัยทัศน์ต่อการปรับโครงสร้างฝ่ายข่าว โดยเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยในระหว่างชี้แจงด้วย ในช่วงวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 โดยให้มีระยะเวลาในการทำงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 1 เดือน และแม้สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 และช่อง 28 ยังคงออกอากาศจนถึงสิ้นเดือนกันยายน แต่ช่วง 2 เดือนหลังจากนี้การผลิตรายการสำหรับทั้ง 2 ช่อง มีจำนวนที่น้อยลง และไม่ได้ใช้จำนวนพนักงานมากเท่าเดิม
 3. บริษัทจะหยุดการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 และช่อง 28 แต่อย่างไรก็ตามการทำงานข่าวเป็นการทำงานที่สนับสนุนกันทั้งหมดทั้งองค์กร จึงอาจมีรายการ ตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในบางกรณีจึงทำให้มีการเลิกจ้างการทำงานของช่อง 33 ไปบ้าง
 4. จำนวนพนักงานที่มีการเลิกจ้างในครั้งนี้ มีจำนวน 154 คน ไม่ใช่จำนวน 200 คนตามที่แถลงการณ์ดังกล่าวได้อ้างถึง
 5. บริษัทได้พิจารณาค่าชดเชยการเลิกจ้างโดยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการให้ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเพิ่มเติมจำนวนเงินที่มากกว่ากฎหมายกำหนดได้ เพื่อบรรเทาปัญหาสำหรับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทเป็นจำนวนเต็มให้กับพนักงานทุกคนในทุกอายุงาน”

 • 1.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน