คอนเทนต์แบบไหนที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมที่สุด

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-478438600-700

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถ้าต้องการทำประชาสัมพันธ์นอกจากการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารทั่วไปแล้ว การมีคอนเทนต์คุณภาพจะช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยล่าสุด Abila ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จำนวน 1,136 คน ที่ได้ทำการบริจาคเงินให้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้บริจาคเงิน และคอนเทนต์แบบไหนที่กระตุ้นให้อยากบริจาคมากที่สุด

ผลสำรวจระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคต้องการหยุดบริจาคเงินนั้นมีหลายข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความคลุมเครือ ไม่โปร่งใสขององค์กรฯ ตามมาด้วยข้อมูล/รายละเอียดไม่น่าสนใจ หรือคอนเทนต์ที่นำเสนอน่าเบื่อเกินไป

nonprofit-abila-060516

คอนเทนต์แบบไหนที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกอยากบริจาค

types-abila-060516

กลุ่มสำรวจส่วนใหญ่ (75%) ต้องการอีเมลที่แจ้งรายละเอียดครบถ้วน โดยที่ไม่ยาวเกินไป ต้องสั้นและกระชับ และต้องไม่มีลิ้งก์ต่างๆ ตามมาด้วยคอนเทนต์ประเภทบทความ ความยาว 2-3 ย่อหน้าเท่านั้น หรือเป็นวิดีโอต้องไม่เกิน 2 นาที

ในส่วนของ Social Media การโพสต์ผ่าน Facebook จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ 53% และ Twitter 37%

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการอ่านอะไรยาวๆ หรือดูอะไรนานๆ จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่ 0-2 นาที ยังได้รับความสนใจจากผู้ชมอยู่ แต่ถ้านานกว่านั้นผู้ชมจะเริ่มเสียสมาธิและไม่ดูต่อ คอนเทนต์ประเภทบทความเองก็เช่นกัน ถ้ายาวกว่า 3 ย่อหน้า ผู้อ่านจะค่อยๆ หมดความอดทนไป เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทั้งสองประเภทนี้ต้องสั้น กระชับ และเข้าใจง่ายไว้ก่อน

length-abila-060516context-aliba-060516
ทั้งนี้ คอนเทนต์ที่เหมาะสมต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเป้าหมายของแบรนด์/องค์กรด้วย เช่น ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม วิดีโอต้องไม่เกิน 2 นาที บทความต้อง 2-3 ย่อหน้า และโพสต์ Facebook หรือถ้าต้องการสร้างความเข้าใจต้องใช้อีเมลร่วมด้วย

 

Source


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •