รู้จัก FLOWGPT ทางลัดที่ช่วยให้คุณใช้ ChatGPT ทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • 74
 •  
 •  
 •  
 •  

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ChatGPT นั้นสามารถช่วยนักการตลาดทำงานยากๆและเยอะๆให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นได้หลายอย่าง แต่ Pain Point สำคัญก็คือการ Promt ที่นอกจากจะจะต้องละเอียดเพียงพอที่ AI จะทำความเข้าใจและปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์แล้วยังต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษที่บางครั้งคนไทยอย่างพวกเราอาจจะไม่ถนัดนัก ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นจุดกำเนิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า FLOWGPT เว็บไซต์ที่รวบรวมเอา Promt ที่การันตีผลลัพท์เรียบร้อยแล้วมาแบ่งปันให้สำหรับคนที่จะใช้ ChatGPT ด้วยเหตุผลต่างๆขึ้นมานั่นเอง

สำหรับเว็บไซต์ FLOWGPT เป็นเว็บไซต์ที่ต้อง Sign-In เข้าไปก่อนโดยการ Log-In ในแต่ละวันเว็บไซต์จะให้เครดิตมาจำนวนหนึ่งและเครดิตเหล่านั้นจะค่อยๆถูกตัดไปในการใช้งาน ChatGPT ผ่านเว็บ FlOWGPT

หลังจาก Log-In แล้ว ผู้ใช้งานสามารถค้นหา Promt ตามวัตถุประสงค์ต่างๆด้วยการ Search ก็ได้หรือจะเลือกดูผ่านหัวข้อต่างที่มีแยกเอาไว้ ตั้งแต่งานแนะแนวและวิชาการเช่น การเขียนบทความวิชาการ  การสรุปงานวิจัย การเขียน Resume การร่างจดหมายสมัครงาน การรับบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์งาน หรือการรับบทบาทในการเป็นครูในวิชาต่างๆ นอกจากนั้นยังมีหัวข้ออย่าง การเขียนโค้ดพัฒนาซอฟท์แวร์ เกม หรือแม้แต่ promt สำหรับเล่นสนุกก็มี แต่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือในหัวข้อ Marketing นั่นเอง

 

เมื่อกดเข้ามาที่หัวข้อ Marketing แล้ว จะพบกับ Promt จำนวนมากที่มีการนำมาแบ่งปันกันในสายการตลาดที่นักการตลาดสามารถนำไปใช้งานสร้าง Productivity ได้เป็นจำนวนมากหนึ่งใน Promt ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Blog Post ที่เป็น Promt ที่จะช่วยเราคิด outline การเขียนบทความในเรื่องต่างๆได้ ไปจนถึงเขียนบทความออกมาให้เราเสร็จสรรพซึ่งในหน้าเว็บของแต่ละ Promt จะมีตัวอย่างการใช้งาน และยังสามารถทดลองใช้ Promt นี้ได้ทันทีเนื่องจากมี API ของ ChatGPT มาติดตั้งเอาไว้ด้วย

จากตัวอย่างเราจะทดลองใช้งาน Promt ใน FLOWGPT โดย Promt ตัวอย่างที่มีคนมาแบ่งปันไว้ก็คือ promt สำหรับการบทความใน blog โดยตัวอย่างเป็นคำสั่งเขียนบทความเกี่ยวกับการใช้ FLOWGPT ช่วยเขียน email ทางการตลาด โดยระบุว่า “FlowGPT is a website that allows anyone to quickly share and explore useful ChatGPT prompts that can improve their daily workflow. Generate a highly converting and appealing blog outline based on the following prompt: How to use FlowGPT to search for the best prompt that makes cold emailing more efficient?”

 

แต่เราจะลองเปลี่ยนสำหรับวัตถุประสงอค์อื่นคือการเขียนบทความแนะนำการใช้ FLOWGPT สำหรับการทำการตลาด โดยเปลี่ยนคำสั่งเป็น “FlowGPT is a website that allows anyone to quickly share and explore useful ChatGPT prompts that can improve their daily workflow. Generate a highly converting and appealing blog outline based on the following prompt: 5 way to use FlowGPT for Marketing”  หรือให้ช่วยคิด outline สำหรับบทความในหัวข้อ 5 วิธีใช้ FLOWGPT สำหรับการทำการตลาดนั่นเอง

 

คำตอบที่ได้เรียกว่าน่าระทับใจและแทบจะสามารถนำมาใช้งานได้เลยในทันที

Introduction: As a marketer, you know the value of streamlining your workflow to optimize productivity. That’s where FlowGPT comes in – a website that provides access to an abundance of ChatGPT prompts to help enhance your marketing strategy. In this blog post, we’ll explore five ways to use FlowGPT for marketing to improve your daily workflow and generate better results.

 1. Develop Engaging Content Ideas One of the biggest challenges marketers face is coming up with fresh and engaging content ideas. By utilizing FlowGPT prompts, you can easily generate new and unique ideas for blog posts, social media content, email marketing campaigns, and more. Simply input relevant keywords and let FlowGPT suggest ideas based on your search terms.
 2. Enhance Your Copywriting Skills With so many marketers vying for attention in today’s digital landscape, it’s crucial to ensure that your copy stands out. FlowGPT can help you write compelling copy by providing suggestions for effective word choices, sentence structures, and grammar. You can input a draft of your copy, and FlowGPT will provide alternative phrasing and recommendations to make it stronger.
 3. Improve SEO Strategy Search engine optimization (SEO) is paramount for any digital marketing campaign. Utilize FlowGPT to generate keyword phrases based on your target audience and industry. Incorporating these keywords into your website content and blog posts can help improve your search engine rankings, driving more traffic to your site.
 4. Streamline Email Marketing Campaigns Email marketing remains one of the most effective marketing channels, but drafting personalized emails can be time-consuming. FlowGPT can assist you in creating impactful subject lines, opening paragraphs, and body text for your emails. This tool can help you personalize email communications while saving time and increasing the effectiveness of your campaigns.
 5. Analyze Social Media Engagement FlowGPT can help you analyze your social media engagement and develop strategies to improve it. By inputting data on your social media accounts, FlowGPT can provide insights on your top-performing posts, best time to post, and hashtags that are most effective. Use these insights to refine your social media strategy and increase engagement with your followers.

Conclusion: Incorporating FlowGPT into your marketing workflow can help you develop fresh ideas, enhance writing skills, improve SEO strategy, streamline email campaigns, and analyze social media engagement. These tools can ultimately lead to increased productivity, better results, and a more successful marketing strategy. Try incorporating FlowGPT into your daily workflow and see the difference it can make.

จากคำตอบที่ได้ ChatGPT แนะนำ 5 วิธีสำหรับการใช้ FLOWGPT สำหรับการทำการตลาด เริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำว่า FlowGPT เป็นแหล่งรวม promt ของ ChatGPT ที่จะสามารถช่วยนักการตลาดคิดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีขึ้น และทำงานได้เร็วขึ้น โดย 5 วิธีการที่ว่าก็คือ

 1. การคิดคอนเทนต์รวมถึงไอเดียการทำคอนเทนต์ที่จะช่วยสร้าง engagement ผ่านช่องทางการตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็น blog, social media, และอื่นๆ 
 2. ช่วยเพิ่มทักษะการเขียนให้น่าสนใจและดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในโลกดิจิทัลอย่างทุกวันนี้เพื่อให้เนื้อหาโดดเด่น โดย FlowGPT มี promt ที่สามาถให้ ChatGPT ช่วยแนะนำทางเลือกการเขียนให้นำไปใช้ต่อในรูปแบบต่างๆได้
 3. ช่วยปรับปรุง SEO สำหรับการทำ Marketing Campaing เพื่อดันให้เนื้อหาถูกค้นพบได้ก่อน และยังสามารถปรับ SEO ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและอุตสาหกรรมได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยดัน search engine ranking สำหรับบทความได้ด้วย ChatGPT
 4. FlowGPT มี promt สำหรับช่วยทำ Email Marketing Campaigns ที่ยังเป็นช่องทางที่ยังมีประสิทธิภาพในยุคนี้ จะเป็น promt ที่จะช่วยลดเวลาการทำงานลงได้มาก ช่วยคิดได้ตั้งแต่หัวข้อ เนื้อหา สร้าง email ที่มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างได้อย่างรวดเร็ว
 5. มี promt ช่วย วิเคราะห์ Social Media Engagement โดย FlowGPT สามาระวิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง engagement ให้เพิ่มขึ้นได้โดยการใส่ข้อมูลจาก social media เข้าไปและ ChatGPT จะวิเคราะห์จากข้อมูลเหล่านี้นออกมาได้ (ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นการนำคอมเมนท์ หรือ รีวิว จำนวนมหาศาล มาจัดเรียงคอมเมนท์ที่พบมากที่สุด เพื่อนำมาปรับปรุงบริการต่อไปเป็นต้น)
  จาก Promt เขียนบทความนี้ ChatGPT สรุปมาให้ด้วยว่า การใช้ FlowGPT มาช่วยทำงานการตลาดจะช่วยสร้างไอเดียที่สดใหม่ ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน ยกระดับกลยุทธ์ SEO ช่วยทำการตลาดผ่านอีเมล์ และยังช่วยวิเคราะห์ engagement ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วย และย้ำว่า FlowGPT จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม productivity และช่วยให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จ และสร้างความแตกต่างได้ด้วย FlowGPT

นี่คือผลลัพท์จากตัวอย่างการใช้งาน FLOWGPT เพียง promt เดียวที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปใช้งานกับการเขียนเนื้อหา และวัตถุประสงค์อื่นๆได้ ซึ่งแน่นอนว่า FlowGPT ก็ยังมี promt อื่นๆที่สามารถนำไปใช้งานการตลาดในรูปแบบต่างๆกันได้อีกไมว่าจะเป็นเรื่องของ SEO การทำ email marketing รวมไปถึงการวิเคราะห์ engagment  ซึ่งสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปศึกษา promt อื่นๆและนำไปปรับใช้ตามการใช้งานต่อได้เลย


 • 74
 •  
 •  
 •  
 •