นครฉงชิ่งนำเข้าข้าวไทยเป็นอันดับต้นๆ และโอกาสทางการค้าของสินค้าอาหารอื่นๆ

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  

นครฉงชิ่ง

หลายปีที่ผ่านมา มหานครฉงชิ่ง ถือว่าเป็นหนึ่งเมืองสำคัญทางตะวันตกตอนในของจีน ทั้งยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา ฉงชิ่งยังขึ้นเป็นเมืองที่นำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับต้นๆ ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่คิดจะบุกตลาดจีน จำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกที่ฉงชิ่งไว้เช่นกัน

จากศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยจีน (BIC) มีรายงานที่ได้อ้างอิงจากด่านตรวจสอบและกักกันการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (CIQ) ของมหานครฉงชิ่งซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาทาง CIQ ได้มีการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทอาหารและเครื่องสำอางมากกว่า 5,504 รายการ โดยรวมแล้วมีมูลค่ารวมสูงถึง 946 ล้านหยวน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาก็สูงขึ้นกว่าร้อยละ 48.78 ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่นครฉงชิ่งมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและเครื่องสำอางมากกว่ามูลค่าส่งออก

สำหรับสินค้าอาหารที่ฉงชิ่งนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ และอาหารทะเล ทั้งอาหารทะเลแบบสดและแช่แข็ง โดยเฉพาะการนำเข้าจากภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม กัมพูชา และแคนาดา ส่วนสินค้าสำคัญอื่นๆ เช่น นมผง นำเข้าจากเดนมาร์กและสเปน เนยขาว นำเข้าจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย อาหารเสริมสำหรับเด็กทารกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและอาหารแปรรูปนำเข้าจากหลายประเทศ

ในขณะที่ ข้าว เป็นสินค้านำเข้าอันดับต้นๆ โดยเฉพาะการนำเข้าจากประเทศไทย โดยมีเวียดนามและกัมพูชาตามมา สำหรับในปี 2560 มีจำนวน 229 รายการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 160.23 มีน้ำหนักถึง 101,300 ตัน ซึ่งได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 251.50 และสินค้ามีมูลค่าประมาณ 46.8539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 235.43 โดยข้าวที่นำเข้าแบ่งออกเป็นข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเจ้า และจมูกข้าว เป็นต้น

แต่เพื่อที่จะทำให้การนำเข้าสินค้าในฉงชิ่งสะดวกรวดเร็วและสามารถนำเข้าด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการใช้มาตรการตรวจสินค้าผ่านจึงเริ่มขนส่ง” กล่าวคือ เป็นการนำสินค้าตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่กำลังจะนำเข้ามาทางอากาศก่อน จากนั้นก็ตรวจสอบและดำเนินการยื่นเอกสารให้เรียบร้อย แล้วเมื่อสินค้าชุดใหญ่มาถึงจึงค่อยสุ่มตรวจอีกครั้ง ซึ่งการใช้วิธีนี้จะไม่ติดขัดขั้นตอนอื่นๆ ด้วย ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถปล่อยสินค้าผ่านด่านได้ วิธีนี้เป็นการลดต้นทุนของผู้นำเข้าและส่งออกไปด้วยพร้อมกัน แต่วิธีการดังกล่าวนี้ ยังมีสินค้าประเภทอาหารเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านมาตรการตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ทันสมัยได้นั่นคือ นมผง ดังนั้นทางหน่วยงานของฉงชิ่งก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติให้ใช้มาตรการดังกล่าวในการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ ได้ เพื่อหวังที่จะเพิ่มศักยภาพในการเป็นด่านนำเข้าสินค้าที่สำคัญของจีนในภูมิภาคตะวันตกต่อไป

3.1

สำหรับกลุ่มสินค้าที่กำลังอยู่ระหว่างการขอเพิ่มข้ออนุมัตินั้น อ้างอิงจากศูนย์รายงานข้อมูลธุรกิจไทยจีน (BIC) ซึ่งได้ระบุว่ากลุ่มสินค้าดังกล่าวได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารเสริมสุขภาพ อาหารเสริมสำหรับทารก น้ำผึ้ง น้ำมันพืช หากดำเนินการลุล่วง ก็เท่ากับว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่หลากหลายมาสู่นครฉงชิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของจีนตะวันตก และยังมีระบบ Logistics ทีเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะมณฑลเสฉวน ซึ่งก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปได้ไกลถึงทวีปยุโรปอีกด้วย

อีกทั้งตลาดทางตะวันตกของจีน ยังคงมีสภาพเป็นชนบทและเมืองที่อยู่ระหว่างการขยายและฟื้นฟูอีกมาก เนื่องจากเสฉวนและเมืองทางตะวันตกตอนในของจีนต้องเผชิญกับปัญหาแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติบ่อยครั้งในช่วงหลายปีหลัง จึงมีความต้องการสินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภคเป็นอันดับต้นๆ และกระจายไปยังตลาดผู้บริโภคในบริเวณใกล้เคียงได้ต่อไปนั่นเอง

เขียนโดย อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
Expertise: China Marketing
อ่านบทความ Exclusive เพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © MarketingOops.com


  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
Ittichai
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน เจ้าของเพจ Level Up Thailand, Level Up China และ เว็บไซต์ Level Up Thailand (https://www.levelupthailand.com) มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ในจีน เป็นนักพูดสร้างสรรค์ และผู้เขียนหนังสือ “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”