จังหวัดไหนของไทยบ้างที่นักท่องเที่ยวจีนมาแรง น่าจับตามอง

 • 116
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดไหน ของประเทศไทยที่ “นักท่องเที่ยวจีน” มาแรง เชื่อว่าเป็นหนึ่งในคำถามที่หลายคนอยากทราบครับ เพราะคนจีนก็ใช่ว่าจะเที่ยวทุกเมืองของไทยไปหมด

แม้ว่าปัจจุบัน คนจีนยังคงเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆ แต่ด้วยสถานการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจของไทย รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสงครามการค้า จีน-สหรัฐ และปัจจัยอื่นๆ ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจเอกชนของไทย โดยเฉพาะในภาคส่วนการท่องเที่ยว และงานบริการ ที่ต้องมีการวางกลยุทธ์มากมายในการแข่งขัน

มาลองดูกันว่า มีข้อมูลและปัจจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน ว่าจังหวัดไหนกำลังมาแรง รวมถึงปัจจัยอะไรบ้างที่เกื้อหนุนให้หลายจังหวัดของประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างสูงครับ

กลยุทธ์ชูเมืองรอง ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจีน

“การชูเมืองรอง เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจีน” อันที่จริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ของใหม่ครับ เพราะมีการพูดถึงเรื่องนี้มานับปีแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ใช่ว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังต้องมีสิ่งที่ต้องหาทางปรับปรุงและพัฒนาอีกมากถ้าจะแข่งขันและดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนได้จริงๆ

สำหรับหนึ่งในแนวทางที่น่าจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดได้ดีก็คือ การทำให้เมืองรองหรือสถานที่ซึ่งไม่ค่อยมีชื่อเสียงสำหรับคนจีน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • สร้างแลนมาร์กใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • ผลักดันของท้องถิ่น เช่น อาหาร ขนม ของฝาก ไปจนถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
 • ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง
 • ผลักดันประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของท้องถิ่น
 • ใช้ช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียเพื่อผลักดัน
 • ใหร้านค้าท้องถิ่นร่วมบริการกับแอปพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

ส่วนหนึ่งที่ทำให้กลยุทธ์ชูเมืองรองมีผลอย่างมากในตอนนี้เนื่องจากคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเองก็กำลังมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจากแต่เดิมเป็นกรุ๊ปทัวร์คือกลุ่มหลักที่ใหญ่ที่สุด แม้ว่าเวลานี้ก็ยังเป็นกลุ่มอันดับหนึ่ง แต่สัดส่วนของกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวเองแบบ FIT หรือเข้ามาในรูปแบบครอบครัวกำลังมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มใหญ่อันดับต้นๆ ที่สำคัญคือกลยุทธ์ที่กล่าวมา สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาได้หลายครั้ง

สถิตินักท่องเที่ยวจีน

เนื่องจากข้อมูลจากปี 2018 บ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองหลักที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยประมาณ 48.6% ของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในกรุงเทพฯ และอีกราว 49.5% อยู่ในเมืองหลักอื่นๆ ซึ่งเท่ากับว่าการกระจายตัวยังไม่สูงเท่าไรนัก

อย่างไรก็ตาม ในเมืองหลักที่ว่ามา กลับมีข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างกระจุกตัวอยู่เฉพาะใน 5 จังหวัดสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่

 • ภูเก็ต – 18.2%
 • ชลบุรี – 16.1%
 • เชียงใหม่ – 6.1%
 • กระบี่ – 3.3%
 • สุราษฎร์ธานี – 2.5%
 • อื่นๆ – 3.3%

นั่นเท่ากับว่าอะไร ถ้ามองในแง่นี้คือ “โอกาสยังเปิดกว้างอยู่อีกมากครับ สำหรับในจังหวัดที่เหลือ เพราะแสดงว่ากระแสการท่องเที่ยวของคนจีนในประเทศไทยยังมีพื้นที่ว่างที่รอการเติบโตอยู่อีก

อีกทั้งในปี 2018 พบว่าสัดส่วนของเมืองรองมีนักท่องเที่ยวในภาพรวมเพียงแค่ 1.9% เท่านั้น

สำหรับการเติบโตของสัดส่วนในเมืองรอง พบว่าในปี 2015-2018 มีการเติบโตมากที่สุดถึงเฉลี่ยปีละ 24.9% เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ และเมืองหลัก ซึ่งเติบโตอยู่ที่ 7.5% และ 14.9% ตามลำดับ

เมืองรองมาแรงที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

มีหลายจังหวัดด้วยกันครับ ซึ่งในปี 2019 ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วด้วย

สำหรับข้อมูลจากสิ้นปี 2018 พบว่า สามจังหวัดที่เป็นเมืองรองน่าจับตามองคือ ตราด ตรัง และแม่ฮ่องสอน

โดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีหลัง จนถึงปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนเติบโตถึงปีละ 56% 35% 25% ตามลำดับ ซึ่งหากเทียบกับสัดส่วนการเติบโตของเมืองรองอื่นแล้ว พบว่าเติบโตสูงกว่าทุกเมือง

แล้วยังมีอีก 2 จังหวัดมาแรงที่น่าสนใจมากคือ เชียงราย และ สุโขทัย ซึ่งมีบริบทของการท่องเที่ยวที่แม้ว่าจะเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม แต่ก็พบว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนมีสูงอยู่ในอันดับ 1 และ 4 หากเทียบกับเมืองรองอื่นๆในเวลานี้

สำหรับในภาคอีสาน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนโดยรวมยังถือว่าร้อยอยู่มาก แม้ว่าจะเห็นว่าอีสานมีการพัฒนาไปไกลทั้งในด้านเศรษฐกิจและ Facilities ที่น่าจะตอบสนองต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการคมนาคมที่มีการเชื่อมต่อระบบต่างๆมากขึ้น และการเพิ่มสิ่งแวดล้อมในด้านนี้ รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆจากภาครัฐและท้องถิ่นด้วย แต่คาดว่าเป็นเพราะกระแสด้านการท่องเที่ยวสำหรับคนจีนยังจุดไม่ติดเท่าที่ควร แต่ก็ถือว่านี่เป็นโอกาสที่น่าจับตามองไม่น้อยครับ

เมืองหลักอื่นๆที่น่าจับตามอง

เนื่องจากไม่ใช่แค่เมืองรอง แต่เมืองหลักอื่นๆก็มีความน่าสนใจเพิ่มเติม ซึ่งพบว่าคนจีนกำลังสนใจท่องเที่ยวมากในปี 2015-2018 ที่ผ่านมา เช่น พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เนื่องจากมีทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดสำคัญมากอันดับต้นๆ ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกสำคัญต่อจากเมืองหลักที่ติดอันดับ TOP5 ได้เช่นกันครับ

นอกจากนี้ยังมีบางกรณีของเมืองหลักที่พบว่า “คนจีนไม่ได้เข้ามาแค่ท่องเที่ยว” เช่น เข้ามามองหาโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เช่นที่เชียงใหม่ ซึ่งคนจีนที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวมีสัดส่วนลดลง แต่กลุ่มของนักลงทุนและมองหาโอกาสทางธุรกิจกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส่วนของตัวเลขบางอย่างจึงประเมินได้ลำบากเช่นกัน ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปครับ

 

 

 

เขียนโดย อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
Expertise: China Marketing
อ่านบทความ Exclusive เพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © MarketingOops.com


 • 116
 •  
 •  
 •  
 •  
Ittichai
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน เจ้าของเพจ Level Up Thailand, Level Up China และ เว็บไซต์ Level Up Thailand (https://www.levelupthailand.com) มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ในจีน เป็นนักพูดสร้างสรรค์ และผู้เขียนหนังสือ “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”
CLOSE
CLOSE