อยากก้าวหน้า ฝึกทำงานเหนือหน้าที่ และภาพนี้จะทำให้เลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้น

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ในยุค Micropreneur หลายคนเรียนจบมาแล้วก็มุ่งสู่การเป็น Start up ในขณะที่หลายๆคน ยังจำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่หน้าที่การงาน หรือมีความเชื่อเรื่องการเรียนรู้ เติบโตและก้าวเป็นผู้บริหาร ลองมาทำความเข้าใจกันว่า การเลื่อนตำแหน่งต้องมีอะไรบ้าง

หลักการคือ เข้าใจหัวหน้าหรือคนคนนั้นว่าเขาทำหน้าที่อะไร จากนั้นพยายามทำงานของเราให้ถึงหน้าที่นั้น ตัวอย่างความต้องการ (ขั้นต่ำ) ของหน้าที่แต่ละระดับ

 • Officer ทำงานตามแบบแผนได้ไม่พลาด
 • Supervisor แก้ปัญหาเรื่องงานให้ Officer ได้ทุกอย่าง
 • Manager บริหารคนทั้งบน (บอส) ทั้งข้าง (เพื่อนผู้จัดการ) และ ล่าง (ลูกทีม) ให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายบริษัท
 • Managing director หรือ CEO แปลตรงๆ คือ บริหารทิศทางองค์กร บริหารเงินกับเจ้าของเงิน และกำหนดเป้าหมายให้ดำเนินไปด้วยกัน
อยากก้าวหน้า ฝึกทำงานเหนือหน้าที่ และภาพนี้จะทำให้เลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้น
อยากก้าวหน้า ฝึกทำงานเหนือหน้าที่ และภาพนี้จะทำให้เลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้น

การเลื่อนตำแหน่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่างและคนข้างล่างพร้อม และโดยปกติแล้วเราจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นได้ต้องมี 3 ข้อนี้

 1. มีคนทำงานแทนงานเดิมของคุณได้
 2. คุณทำงานในตำแหน่งที่จะขึ้นรับต่อไปได้
 3. มีตำแหน่งว่าง

แม้ว่าบริษัทใหญ่ๆ อาจจะมีซอยย่อยลงไปอีกเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดงาน และเพิ่มโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าเติบโต แต่หน้าที่หลักๆ มีเท่านี้ตามภาพ

ที่มา: หนังสือ Best Seller #แปดสิ่งที่คนเก่งมากๆมีร่วมกัน

แปดสิ่ง ที่คนเก่งมากๆมีร่วมกัน หนังสือ No.1 Best Seller ที่ใช้เวลาเขียนนานถึง 7 ปี


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE