3 กลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถคว้าลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ ในยุคสถานการณ์คลี่คลายและแข่งขันสูง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่า เป็นยุคที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ประกอบกับรูปแบบวิธีการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เน้นพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลบนระบบออนไลน์เป็นหลัก ทำให้การแข่งขันสูงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือยังคงรักษารายได้ไว้จึงกลายเป็นเรื่องยาก หลายธุรกิจจึงงัดทุกกลยุทธ์ออกมาเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี 3 วิธีปรับตัวที่ช่วยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

ควบคุมปัจจัยเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เมื่อแผนที่วางไว้ไม่สามารถบรรลุได้เมื่อประสบกับปัญหาทค่คาดไม่ถึง วิธีที่ธุรกิจสามารถทำได้คือการควบคุมปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนแผนจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ในสภาวะปกติเท่าที่ทำได้ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้อย่างต้นทุน วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงต้องมีการวางแผนใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการรักษาฐานลูกค้าไว้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์และพร้อมควักเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ

ขณะที่ลูกค้ารายใหม่ แบรนด์ยังคงต้องแสวงหาเพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ แต่ต้องเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมเป็นหลัก เนื่องการลูกค้าเดิมมีโอกาสที่จะซื้อซ้ำต่อเนื่อง ขณะที่คู่แข่งพยายามที่จะให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ของตนมากขึ้น ซึ่งการรักษาฐานลูกค้าเป็นเรื่องที่ยากกว่าการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งพฤติกรรมลูกค้าเองก็เปลี่ยนไปและพร้อมเปลี่ยนแบรนด์เสมอ

 

ลูกค้าคือศูนย์กลางธุรกิจ

ในการพัฒนาธุรกิจนั้น การรักษาระดับต้นทุน แผนการดำเนินงานที่มั่นคงสม่ำเสมอ และการปฏิบัติเืะ่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจต้องเรียนรู้คือ ธุรกิจต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบสินค้าและบริการ ซึ่งหลายธุรกิจเริ่มดำเนินการแล้วภายใต้กลยุทธ์ “Customer Centric” ซึ่งแตกต่างจากคำในอดีตที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า”

การใช้กลยุทธ์ลูกค้าคือศูนย์กลาง จะช่วยให้ธุรกิจทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ซึ่งสอดรับกับแนวทางการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นรูปแบบ End-to-End เป็นการขายโดยตรงระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคแบบไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และกลยุทธ์นี้จะยังคงดำเนินต่อไป

 

เน้นข้อมูลเพื่อเข้าถึงลูกค้า

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ลูกค้าคือศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ แต่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าและรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้ ธุรกิจจำเป็นต้องมีข้อมูลของลูกค้าที่เพียงพอ ยิ่งในปัจจุบันที่ลูกค้ามีความหลากหลายและมีความต้องการที่แตกต่างกัน ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยใก้ธุรดิจเรียนรู้ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นช่วยให้ธุรกิจสามารถรับรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแผนธุรกิจ

 

Source: Entrepreneur


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา