‘ไวซ์ไซท์’ ประกาศความพร้อมจัดงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS ครั้งที่ 9 พร้อมเปิดตัวกลุ่มรางวัลใหม่

 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลอันดับหนึ่งในประเทศไทย ประกาศความพร้อมเตรียมจัด “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 9  เพื่อเชิดชูแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลในวงการบันเทิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโลกโซเชียล โดยใช้ “WISESIGHT METRIC” เป็นเกณฑ์การวัดผลโดยได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ท่านจากหลากหลายแวดวง เพื่อความสมบูรณ์ของเกณฑ์การตัดสินรางวัลในครั้งนี้ พร้อมเปิดตัวกลุ่มรางวัลใหม่! และผู้เข้าชิงในกลุ่มรางวัลสาขาแบรนด์ คนบันเทิง และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย

 

เมื่อดูภาพรวมของ 4 โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยอดฮิตของคนไทยในปี 2563 เทียบกับปี 2562 พบว่า…

– Twitter มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนโพสต์สูงขึ้นมากที่สุดคือ 15.6% รองลงมาคือ Instagram 15.3% YouTube 7.5% และ Facebook 0.3% ตามลำดับ (เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลของไวซ์ไซท์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563)

– แบรนด์ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสาร และเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพของคอนเทนต์จากจำนวนเอ็นเกจเม้นท์ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 47.9%

– จำนวนโพสต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก Twitter, Instagram และ YouTube สามารถสะท้อนภาพรวมของแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านหลายแพลตฟอร์ม โดยในปีนี้คาดว่าจะได้เห็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างประสิทธิภาพผ่านโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

 

THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021-02

THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณารางวัลโดยวัดประสิทธิภาพผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียจาก 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยได้พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า “WISESIGHT METRIC” สำหรับวัดประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ BRAND METRIC, ENTERTAINMENT METRIC, INFLUENCER METRIC และ PERSONAL  BRAND METRIC

ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาพัฒนาดัชนีชี้วัด และพิจารณาผลการตัดสินในครั้งนี้จำนวน 14 ท่าน ได้แก่

 1. ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM และอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 2. คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้จัดทำ Ad Addict
 3. คุณมัณฑิตา จินดา MD and Founder of Digital Tips Academy
 4. ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
 6. คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK จำกัด
 7. คุณสโรจ เลาหศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
 8. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์ Pantip.com
 9. คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 10. คุณยุทธนา บุญอ้อม ประธานบริษัท แก่น 555 จำกัด
 11. คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งและ CEO WAY-T 168 (Thailand)
 12. คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Managing Director, AnyMind Group
 13. คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ ผู้ก่อตั้ง BUZZPURR
 14. คุณชัยวุฒิ ผาติภากร Talent Director, POPS Thailand

THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021-01

โดยการประกาศรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ได้แบ่งผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียออกเป็นเป็น 7 กลุ่มรางวัล ได้แก่

 1. BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA
 2. BEST ENTERTAINMENT PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA
 3. BEST INFLUENCER PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA
 4. BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA BY PLATFORM
 5. BEST MEDIA INNOVATION
 6. SPECIAL AWARD
 7. PERSON OF THE YEAR

THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์


 • 9
 •  
 •  
 •  
 •