Facebook เตรียมเปิดแท็บ “ข่าว” ศูนย์กลางข้อมูลข่าว แก้ปัญหาข่าวลวง

  • 472
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Tab

Facebook หนึ่งใน Social Media ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของคนมากที่สุด และเพราะทรงอิทธิพลมากที่สุด การสร้างข้อมูลเท็จเพื่อโจมตีโดยมีจุดมุ่งหวัง กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วบนสื่อสังคม ซึ่ง Facebook เองก็พยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องของข่าวลวง แต่เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบจากสื่อหลักหลายๆ แห่งเพื่อยืนยันว่า ข่าวนั้นจริงหรือลวงต้องใช้เวลานาน และบางครั้งเวลาที่นานนั้นก่อให้เกิดผลกระทบไปแล้วในวงกว้าง

นั่นจึงทำให้ Facebook เตรียมเปิดแท็บใหม่ในชื่อ “ข่าว” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาข่าวของสื่อหลักในโลกออนไลน์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวมของข่าวสารที่มั่นใจได้ว่า เป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลวง รวมไปถึงการค้นหาข่าวที่น่าสนใจ สำหรับแท็บดังกล่าวจะถูกทดลองใช้กับผู้ใช้บางคนในอเมริกา โดยเนื้อหาข่าวจะถูกอัลกอริทึ่มของ Facebook ในการเลือกข่าวแบบ “Personalization” โดยจะอ้างอิงตามข้อมูลของผู้ใช้ให้ตรงกับเนื้อหาข่าว

Facebook Tab News

Mark Zuckerberg ชี้ว่า ผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมเรื่องราวต้องการเห็นและความสามารถสำรวจหาข่าวที่สนใจภายใน Facebook ได้โดยตรง ซึ่งอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสื่อ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนดังกล่าว ปัจจุบันมีสำนักข่าวเข้าร่วมกับ Facebook กว่า 200 แห่ง เช่น The Wall Street Journal, USA Today, The Washington Post เป็นต้น โดยเนื้อหาข่าวจะเน้นไปที่เรื่องของข่าวธุรกิจ, ข่าวบันเทิง, ข่าวสุขภาพ, ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข่าวกีฬา

Facebook News Tab

หากมองในแง่ความถูกต้องถือเป็นหนึ่งทางแก้ที่น่าสนใจของ Facebook แต่หากมองในแง่ธุรกิจ Facebook กำลังจะกลายเป็นสำนักข่าวที่ไม่มีการผลิตข่าวเป็นของตัวเอง และนั่นอาจเป็นไปได้ว่างบประมาณโฆษณาบางส่วน อาจถูกโยกย้ายไปที่ Facebook

หากแท็บ “ข่าว” ดังกล่าว มีการใช้งานจริงทั่วโลก สื่อออนไลน์คงต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมอง Facebook เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่หรือจะมอง Facebook เป็นช่องทางที่น่าสนใจ ???

 

Source: The Washington Post, Japan Today


  • 472
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา