Facebook เพิ่มประกาศคำเตือนใต้โพสต์ที่รัฐบาลสิงคโปร์คาดอาจเป็น “ข่าวปลอม”

  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Correction Notice

“ข่าวปลอม” กลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งข่าวปลอมมักจะตามมาซึ่งความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสังคม โดยเฉพาะข่าวปลอมที่เกิดขึ้นตาม Social Media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม นั่นจึงทำให้ Facebook ต้องเปิดฟีเจอร์ที่ร่วมกับสำนักข่าวเพื่อตรวจสอบที่มาของข่าว เป็นมาตรการป้องกันที่ Facebook ตั้งขึ้น โดยทดลองในสหรัฐฯ เป็นที่แรก

แต่ดูเหมือนรัฐบาลสิงคโปร์จะรอไม่ไหว เพราะก่อนหน้านี้สิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย พรบ.ข่าวปลอมขึ้นมา นั่นจึงทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ขอความร่วมมือกับ Facebook ที่มี Headquarter อยู่ที่สิงคโปร์ แสดงแถบประกาศคำเตือนด้านล่างใต้โพสต์ ซึ่งโพสต์เหล่านั้นได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลสิงคโปร์แล้วว่า เป็นโพสต์ที่ข้อมูลเท็จแต่ต้องให้ประชาชนรับทราบอย่าหลงเชื่อ

fb correction notice

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวใช้ได้เฉพาะในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น เนื่องจากมีกฎหมาย พรบ.ข่าวปลอมอย่างชัดเจน โดย Facebook ยืนยันว่า มาตรการดังล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สำหรับกฎหมาย พรบ.ข่าวปลอมที่ประเทศสิงคโปร์ หากตรวจพบการใช้บัญชีปลอมจะมีอัตราโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 733,192 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยจะอนยู่ที่ประมาณ 22 ล้านบาท

 

Source: Reuters, BBC, AL JAZEERA


  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา