Facebook เผย Insight เกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อความ

 • 293
 •  
 •  
 •  
 •  

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 25 ปีของการส่งข้อความ SMS ที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยสัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ Facebook จึงได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อความจากทั่วโลก ในหัวข้อ “The Art of Communication Messages that Matters” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 10,000 คนทั่วโลก ที่ส่งข้อความทุกวัน พบว่า

 • 67% บอกว่า จะใช้การส่งข้อความเพื่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ตามมาด้วยการใช้ Social Media 48%, อีเมล และวิดีโอในสัดส่วนเท่ากัน อยู่ที่  47%
 • นอกจากนี้ 67% บอกว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พวกเขาส่งข้อความมากขึ้น
 • 62% บอกว่า การส่งข้อความ/แชท ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวมากขึ้น
 • กลุ่มที่มีการส่งข้อความมากที่สุดคือ Millennials 82% ตามมาด้วย วัยรุ่น 79%, Gen X 64% และ Baby Boomers 49%
 • 80% ของคนที่มีอายุ 19-64 ปี และ 9% ของคนที่มีอายุ 13-18 ปี รับ-ส่งข้อความกันทุกวัน
 • เพื่อสร้างสีสันให้การส่งข้อความ 57% ของกลุ่มสำรวจ ใช้ GIF เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร และ 56% ใช้แค่อิโมจิอย่างเดียว
 • 92% ของคนที่มีอายุ 13-18 ปี ใช้อิโมจิ และ 83% ใช้ GIFs
 • ในส่วนของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป กว่า 77% ใช้อิโมจิในขณะสื่อสาร และ 53% ใช้ GIFs

ทั้งนี้ ปัจจุบัน Facebook Messenger มีผู้ใช้งานทั้วโลกกว่า 1,300 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Facebook Messenger ไม่ใช่แค่ช่องทางการส่งข้อความ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยังคงไว้ซึ่งแกนหลัก ซึ่งก็คือการส่งข้อความ ที่จะช่วยให้การทำธุรกิจง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น

messages_that_matter_info-700

Source


 • 293
 •  
 •  
 •  
 •