Facebook ทดลองเปิดให้ผู้ใช้แทรกสติกเกอร์ลงในคอมเมนต์ได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

StickersComments650

Thodoris Konsoulas จาก Social Media Life ระบุว่า ในอนาคตผู้ใช้จะสามารถเพิ่มสติกเตอร์ลงในคอมเมนต์ของพวกเขาได้ ไอคอนสติกเกอร์จะปรากฏอยู่ถัดจากไอคอนกล้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเพิ่มสติกเกอร์ลงไปในคอมเมนต์ของพวกเขาได้

สติกเกอร์ของ Facebook Messenger ขณะนี้เปิดให้ใช้บริการฟรีทั้งหมด ดังนั้น การสามารถเพิ่มสติกเกอร์ลงบนคอมเมนต์ได้น่าจะช่วยให้การคอมเมนต์ของผู้ใช้มีลักษณะคล้าย Chat App มากขึ้นไปอีกขั้น

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE