เมื่อ Twiiter เซ็กซี่กว่า Facebook

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนัก EURO RSCG WORLDWIDE ประกาศผลสำรวจเขย่าโลกเครือข่ายสังคม เพราะการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ Facebook และ Twiiter ทุกวันในสหรัฐฯซึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป 1,000 คน พบว่าจำนวนผู้ใช้ Twiiter ที่มองว่าตนเองเร้าใจหรือเซ็กซี่นั้นมีมากกว่ากลุ่มผู้ใช้ Facebook ไม่พอ ชาว Twiiter ยังระบุว่ามีเพศสัมพันธ์มากกว่าชาว Facebook ด้วย

40% ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ Twitter นั้นพูดถึงตัวเองว่าเป็นคนเซ็กซี่ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ Facebook ที่มีเพียง 28% เท่านั้นที่มองว่าตัวเองเร้าใจ โดย 55% ของกลุ่มผู้ใช้ Twitter เผยว่ามีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้ง ถือว่ามากกว่าเมื่อเทียบกับ 46% ของกลุ่มผู้ใช้ Facebook เรียกว่าสัดส่วนผู้ใช้ Twiiter นั้นเหนือกว่าผู้ใช้ Facebook แทบทุกประตู

ในแผนภาพ infographic ยังชี้ว่า 42% ของผู้ใช้ Twitter นั้นเป็นนักผจญภัยในแดนเร่าร้อน “sexually adventurous” ขณะที่ชาว Facebook มีเพียง 33% เท่านั้น โดย 33% ของชาว Twitter คิดว่าตัวเองเป็นนักรักผู้เชี่ยวชาญ “skilled lover” ซึ่งในกลุ่ม Facebook นั้นมีเพียง 28% เท่านั้น ด้าน 14% ของผู้ใช้ Twitter ระบุว่ามักนึกหรือพูดถึงเรื่องเพศในช่วงเวลางาน เทียบกับ 9% ของกลุ่มผู้ใช้ Facebook

ยังมีประเด็นเรื่องเพศอีกมากในกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมอเมริกันซึ่งสามารถดูผลจาก infographic ฉบับเต็มด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม การสำรวจไม่พูดถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานทั้ง Facebook และ Twiiter ซึ่งมีมากมายในโลกดิจิตอลทุกวันนี้

via PCMag


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top