เผ่าไทยเท พูดถึงคนมักง่าย ที่ชอบทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่ ตามที่สาธารณะ

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

เผ่าไทยเท พูดถึงคนมักง่าย ที่ชอบทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่ ตามที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตามถนน แม่น้ำลำคลอง ทำให้บ้านเมืองสกปรก และสิ่งแวดล้อมเสียหาย จึงแทนลักษณะคนพวกนี้เป็นมนุษย์หัวถังขยะ (สิ่งที่ต้องการจากคนพวกนี้ คือ จงอย่ามักง่าย ให้ใช้หัวสมองคิดว่าสิ่งที่ทิ้งลงไปจะทำให้บ้านเมืองดูไม่ดี หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดน้ำท่วมได้)


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •