เช็คก่อนได้เปรียบ ‘10 อันดับธุรกิจรุ่ง-ดาวร่วง’ ในปี 63

  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดโผ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งและ 10 อันดับดาวร่วง ในปี 2563 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ , ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ผลสำรวจสรุป 10 อันดับธุรกิจรุ่งและร่วงปี 2563 ได้แก่

ธุรกิจที่ยังเป็นดาวรุ่ง คือ 1.ธุรกิจแพลตฟอร์ม 2.ธุรกิจ e-commerce ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ , ธุรกิจเทคโนโลยี , ผู้ให้บริการโครงข่าย 3.ธุรกิจเกมส์ พัฒนา application 4.ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ , ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต 5.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ,ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม 6.ธุรกิจฟาสฟู้ดส์ 7.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ , ธุรกิจด้าน fintech และชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี 8.ธุรกิจพลังงาน 9.ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 10.ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง

ส่วนธุรกิจที่เป็นดาวร่วง คือ 1.ธุรกิจเช่าหนังสือ 2.ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร 3.ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต 4.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 5.ธุรกิจหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ไม่ปรับตัว 6.ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม 7.ธุรกิจคนกลาง 8.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น Memory Cards / DVDs / CDs เป็นต้น 9.ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซด์ ใช้แรงงานเยอะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น 10.ธุรกิจร้านถ่ายรูป

นอกจากนี้ ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยั่งได้เปิ ดเผยถึงธุรกิจที่ไม่ถึงกับเป็นดาวร่วง แต่เสี่ยงสูง ได้แก่ ธุรกิจร้านชมนมไข่มุกและร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก


  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE