Mindshare เผยแนวทาง Adaptive Marketing ใช้ข้อมูล Real Time ตอบความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

adaptive-marketing

มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารเผยในวันนี้ถึงแนวคิด อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง (Adaptive Marketing) และเหตุใดแนวคิดนี้จึงสำคัญต่อการรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดต่อแบรนด์ในประเทศไทย

อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง (Adaptive Marketing) คือ แนวการทำงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการนำมูลที่ผู้บริโภคแชร์ในสื่อดิจิตอลมาประมวลเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมการตลาดในทุกๆส่วน วิธีการนี้ทำให้มีเดียเอเยนซี่และนักการตลาดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วกว่าเดิม เพื่อการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ แบบเฉพาะบุคคล

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารนับล้านทั้งจากผู้บริโภคและนักการตลาดเชื่อมโยงกันผ่านอุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆและเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้ผู้บริโภคมีความเฉพาะตัว แยกความสนใจเป็นกลุ่มย่อย และมีความต้องการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนนักการตลาดต้องหาทางรับมือกับข้อมูลที่มีค่าจำนวนมากนั้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอลที่ต้องการบริการที่ตรงความต้องการอย่างทันใจ และอาจขาดความอดทนที่จะรอรับข่าวสารและบริการที่ตรงตามความต้องการหากแบรนด์ไม่สามารถจะนำเสนอและให้บริการกับผู้บริโภคได้ทันเวลา ดังนั้นการตลาดที่เน้นการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อการตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภครวมถึงการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ต่อข่าวสารและวัฒนธรรมใหม่ๆของผู้บริโภคเพื่อพัฒนากลยุทธ์การให้บริการ การนำเสนอนวัตกรรมของสินค้าและปรับการสื่อสารและแคมเปญของแบรนด์ที่ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถมอบสินค้าและบริการที่ไม่ได้ทำเพื่อคนทั่วๆไปแต่เจาะจงเฉพาะบุคคล จึงกลายเป็นความท้าทายใหม่ของนักการตลาดปัจจุบัน

3 สิ่งหลักที่นักการตลาดต้องปรับตัวตามให้ทัน จากแนวคิด อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง คือ

 1. พฤติกรรมผู้บริโภค
  การปรับตัวต่อพฤติกรรมที่เป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในอนาคต เช่น ความชอบส่วนบุคคล หรือการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความเห็นต่อแคมเปญของ แบรนด์ต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่
 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร
  การปรับตัวหรือกิจกรรมการตลาดให้เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆที่ผู้บริโภคใช้ เช่น QR Code

   

 3. วัฒนธรรมผู้บริโภค
  การปรับตัวและปรับกิจกรรมการตลาดให้เข้ากับวัฒนธรรมหรือเหตุการณ์ประจำวันของผู้บริโภค เช่น ข่าวสารประจำวัน

 

Nilufar-Fowler

 

มายด์แชร์เชื่อว่าการที่เราในฐานะเอเยนซี่และทั้งลูกค้าที่สำคัญของเราทุกรายจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ต้องมาจากความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน แบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จคือแบรนด์ที่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสามารถปรับกิจกรรมและทิศทางการทำการตลาดได้เร็วกว่าตลาดการแข่งขัน แบรนด์จะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งที่จะปรับการสื่อสารของตนให้เข้ากัน หรือสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยประเด็นทางการตลาดที่มีความหมายต่อผู้บริโภคของตน ซึ่งหากแบรนด์พลาดที่จะปรับก็อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นแบรนด์ที่ล้าสมัย

นีลูฟาร์ ฟาวเลอร์ กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย

 

 

 

ข้อมูลและสถิติที่แสดงให้เห็นว่า ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและผู้บริโภคในปัจจุบันเชื่อยโยงถึงกัน:

 • = 90% ของข้อมูลในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น จากการประเมินของ ไอบีเอ็ม
 • = มีอุปกรณ์สื่อสารกว่า 35,000 ล้านเครื่องในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จากคำกล่าวของ เดฟ อีแวน Chief Futurist ของ Cisco System เขาได้ประเมินอีกว่าอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น ล้านล้านเครื่องในอนาคต และจะมีข้อมูลจำนวนมากกว่าขนาดที่สามารถใส่ลงในแผ่น DVD แล้วนำมาวางได้ความยาวเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งจากโลกถึงดาวอังคาร
 • = ความนิยมในอินเตอร์เน็ตจะสร้างการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงใหม่ๆ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและสินค้าและบริการ การเชื่อมโยงระหว่างสื่อใหม่ๆหลากหลายช่องทางกันเนื้อหารายการและความรู้ใหม่ๆ การเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกออนไลน์เสมือนจริง ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
 • = โดยเฉลี่ยแล้วเราได้แชร์ข้อมูลส่วนตัวของเรากว่า 3,245 ชิ้นเก็บไว้ใน Database บนโลกออนไลน์ทุกอาทิตย์โดยไม่ทันรู้ตัว

ข้อมูลด้านบนที่กล่าวมานี้เมื่อถูกนำมารวมกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวมไว้ในแหล่งอื่นๆ จะทำให้เกิดข้อมูลที่มีค่าและข้อมูลเชิงลึกจำนวนมหาศาลที่นักการตลาดจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ปิยนุช มีมุข หัวหน้าฝ่ายการวางกลยุทธ์สื่อดิจิตอลของมายด์แชร์ กล่าวเสริมว่า ต้องขอบคุณดิจิตอลเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูล Real Time ของผู้บริโภค ทำให้นักการตลาดอย่างเราสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรและจะตัดสินใจทำอะไร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักการตลาดใช้เป็นเครื่องมือการวัดผลระหว่างการทำแคมเปญออนไลน์และนำมาปรับกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มผู้ชมและทำให้เม็ดเงินโฆษณานั้นสร้างประโยชน์สูงสุด อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้งเป็นแนวความคิดใหม่และไม่จำกัดอยู่ที่ข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่แนวคิดนี้เป็นการดึงข้อมูลจากหลายด้านมาประมวลรวมกัน เช่น      เทรนด์ผู้บริโภค ข้อมูลที่ได้จากการแชร์ความคิดในโซเวียลเน็ตเวิร์คและจากการกรอกข้อมูลทิ้งไว้ของผู้บริโภค และข้อมูลจากนวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ หัวใจคือการนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวน เพื่อนำมาใช้ปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันการตลาดเพื่อชนะใจผู้บริโภค”

อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง ทำลายล้างความคิดเก่าๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคในยุคที่ผู้ผลิตสินค้า นั้นผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น MASS และถูกสร้างแบรนด์และการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ผ่านสื่อที่เป็น Mass ทำให้เกิดการตลาดที่ถูกยึดครองโดยแบรนด์เพียงไม่มาก  ทำให้แบรนด์เหล่านั้นไม่ได้สร้างสินค้าและบริการที่แตกต่าง หรือเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค ก่อให้เกิดความกดดันในการกำหนดราคาสินค้าที่ไม่สามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้

ปัทมวรรณ สถาพร หัวหน้าฝ่ายวางแผนพัฒนาธุรกิจ ของมายด์แชร์ กล่าวว่า “ในปัจจุบันผู้ชมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวดเร็วกว่าความสามารถของนักการตลาดในการเข้าถึง หน่ำซ้ำผู้ชมเหล่านี้ยังถูกกระหน่ำด้วยโฆษณา ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆมากมายจากแบรนด์ ที่สุดจะกลายเป็นข้อมูลที่เหมือนๆกันและไม่ได้เข้าไปโดนใจผู้ชม ซึ่งการตลาดแบบ อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จะสร้างให้เกิดการปรับวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการของแบรนด์ให้เป็นเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยการทำเช่นนี้จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้น และลดความต้องการในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากผู้ผลิตรายอื่น”

 

เกี่ยวกับมายด์แชร์

มายด์แชร์เป็นเอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครือ WPP Network มีรายได้กว่า 8,000 ล้านบาท บริษัทฯได้รับการจัดอันอับให้เป็นที่ 1 ด้านบิลลิ่งโดย RECMA ต่อเนื่องเป็นเวลา 7  ปี ติดต่อกัน และได้รับการยกย่องเป็น Media Magazine Agency ประจำปีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันซึ่งไม่มีบริษัทใดเคยได้รับ

สินค้าและบริการ: การให้บริการวางแผนการตลาดและซื้อสื่อ บริการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดครบวงจร, ให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการสปอนเซอร์กิจกรรมการตลาด ร่วมถึงการสร้างรายการสำหรับแบรนด์ ให้บริการครบวงจรด้านการทำการตลาดดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต ให้บริการด้านคำปรึกษาด้านการลงทุนในสื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

บุคลากร : Mindshare มีพนักงานรวม 140 คน และมีหน่วยงานสนับสนุนอีกจำนวน 65 คนจาก GroupM

 

เกี่ยวกับกรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็ม เป็นเครือข่ายกลุ่มบริษัททางด้านการปฏิบัติการจัดการด้านการลงทุนด้านสื่อชั้นนำของโลก ซึ่ง กรุ๊ปเอ็ม ถือเป็นบริษัทแม่ของตัวแทนสื่อของกลุ่ม WPP รวมทั้ง แมกซัส (Maxus) มีเดียคอม (Mediacom) มีเดียเอจ : ซีไอเอ (Mediaedge : cia) และมายด์แชร์ (MindShare) โดยเป้าหมายหลักของ กรุ๊ปเอ็ม คือ การมุ่งเน้นให้ตัวแทนทางสื่อและการสื่อสารของกลุ่ม WPP มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะที่เป็นตัวแทนของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานของกรุ๊ปเอ็ม และทางบริษัทมีการดำเนินงานโดยปฏิบัติการเสมือนเป็นผู้ดูแล และผู้จัดการร่วม ในการจัดกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการค้า การสร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร งานกีฬา เทคโนโลยี การเงิน การพัฒนาแบรนด์สินค้า และกิจกรรมที่มีความสำคัญทางด้านธุรกิจ ตัวแทนของกรุ๊ปเอ็มนั้นล้วนเป็นบุคลที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในสายงานที่ได้รับการยอมรับ และอยู่ในตำแหน่งแนวหน้าของตลาดทั้งสิ้น


 • 11
 •  
 •  
 •  
 •