จับตา ‘AISCB’ บริษัทร่วมทุนระหว่าง AIS – SCB เตรียมให้บริการการเงินดิจิทัล นำร่องด้วย Digital Lending

  • 642
  •  
  •  
  •  
  •  

AISCB

ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัท โทรคมนาคมและธนาคาร ร่วมมือกัน จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อให้บริการด้านการเงินดิจิทัล โดย AIS ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า แจ้งการเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด หรือ เอไอเอสซีบี (AISCB) โดยเป็นการถือหุ้นในสัดส่วน 50 : 50 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อแบบ Digital Lending เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีแผนจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ต่อกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท

โดยทั้ง 2 บริษัท ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว ภายใต้การให้บริการด้านการเงินดิจิทัล โดยจะเริ่มต้นจากบริการด้านสินเชื่อ ก่อนจะขยายสู่บริการทางการเงินอื่นต่อไป เพื่อสร้างฐานธุรกิจแห่งการเติบโตในรูปแบบใหม่ให้ทั้ง 2 องค์กร

อย่างไรก็ตาม AISCB นำจุดเด่นของทั้ง 2 บริษัท คือ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นวัตกรรม ศักยภาพในการให้บริการลูกค้า ความน่าเชื่อถือของ AIS ผสานกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินของ SCB มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทยได้มากยิ่งขึ้นท่ามกลางบริบทของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


  • 642
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน