“Lazadaโดนซื้อแล้ว” Alibaba ทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อกิจการเรียบร้อย

  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  

lazada buy

 

Lazada อีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายฐานการเติบโตในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานใหญ่อยู่สิงคโปร์ เพิ่งถูกยักษ์ใหญ่ Alibaba ทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อกิจการไปเรียบร้อย

สำหรีบดีลนี้ Alibaba ได้เข้าซื้อหุ้น 500 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Lazada และเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปอีก 500 ล้านเหรียญสหรัฐ Michael Evans ประธาน Alibaba กล่าวถึงเป้าหมายของการลงทุนในครั้งนี้ว่า ‘Lazada จะช่วยขยายฐานลูกค้านอกเหนือจากประเทศจีนให้ Alibaba โดยปักธงไว้ที่กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้’ ซึ่ง resource ต่างๆรวมถึงลูกค้าในมือของ Lazada จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจ E-Commerce  ให้เติบโตทั่วโลกในอนาคต นับเป็นการลงทุนที่วางเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่ แน่นอนว่าดีลนี้สะเทือน E-Commerce ทั่วโลกอย่างแน่นอน

สำหรับ Lazada บ้านเราคงพอคุ้นเคยกับ Lazada กันบ้างแล้ว Lazada เป็นธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์ม  E-Commerce ก่อตั้งครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อปี 2011 โดย Rocket Internet ขยายตลาดสู่ประเทศตในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2014 โดยได้เจาะตลาดในประเทศ อินโดนิเซีย, มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , ไทย และเวียดนาม มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถูก E-Commerce  ยักษ์ใหญ่แดนมังกรอย่าง Alibaba ซื้อไปในที่สุด

Source: Bloomberg


  • 81
  •  
  •  
  •  
  •