โคคา-โคลา แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่สำหรับประเทศไทยและลาว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

01_Mrs. Sedef Salingan Sahin_General Manager of Coca-Cola Thailand

รายงานข่าวจาก บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน เป็นผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ ต่อจาก มร. แอนโตนิโอเดล โรซาริโอ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน ณ สำนักงานในประเทศสิงคโปร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ในฐานะผู้จัดการทั่วไปของโคคา-โคลา ประเทศไทยและลาว นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน จะดูแลกำหนดทิศทางกลยุทธ์ทั้งด้านการขาย การตลาด และการพาณิชย์ ตามทิศทางการตลาดใหม่ของโค้ก “ดื่มรสชาติของความรู้สึก” เชื่อว่าจะเห็นรูปแบบการทำตลาดใหม่ๆ มากขึ้น ยิ่งในสภาพอากาศร้อนๆ ของประเทศไทย และลาว เชื่อว่าการแข่งขันในตลาดน้ำดำจะระอุขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ ของโคคา-โคลา (ประเทศไทย) เริ่มต้นทำงานกับโคคา-โคลา ที่ประเทศตุรกี ในปี 2546 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ จากนั้นดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไปจนผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเครื่องดื่มอัดลม และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดูแลหน่วยธุรกิจในประเทศตุรกี คอเคซัส และเอเชียกลาง ต่อมาในปี 2554 นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปธุรกิจน้ำผลไม้ระดับภูมิภาค และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรให้กับธุรกิจ ล่าสุด นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน ได้เสริมสร้างศักยภาพและรากฐานที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นให้กับธุรกิจเครื่องดื่มอัดลมของโคคา-โคลา ผ่านกลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงขององค์กร สร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์ในหมู่ผู้บริโภค

ก่อนร่วมงานกับโคคา-โคลา นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน เคยทำงานกับพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีแอนด์จี) และแมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโบกาซิซี่

03_Mrs. Sedef Salingan Sahin_General Manager of Coca-Cola Thailand


  •  
  •  
  •  
  •  
  •