ม.หอการค้าไทย จับมือ AIS นำคลาวด์มาพัฒนาระบบบริการการศึกษา

  • 112
  •  
  •  
  •  
  •  

utcc-ais

เป็นการเดินหน้าสู่ Digital University 4.0 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือกับ AIS กับ 2 พาร์ทเนอร์อย่าง Vision Net ผู้ให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษา และ Tmaxsoft ผู้ให้บริการซอฟ์ตแวร์เทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลระดับ Enterprise ร่วมกันพัฒนาระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud

ความร่วมมือกันครั้งนี้ ทางเอไอเอสให้บริการเช่าใช้เครือข่าย (Enterprise Cloud) ในลักษณะ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM , Storage และ Firewall โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอส ดูแลเรื่องการติดตั้ง และดำเนินการ Configure ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

• Vision Net ผู้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System) ที่ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใช้งานได้แบบออนไลน์ ตั้งแต่การรับนักศึกษาใหม่ จนถึงการออกปริญญาบัตร

• Tmaxsoft ให้บริการด้านฐานข้อมูล (Database Platform)

โดยระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระบบหลังบ้าน “Back End” และหน้าบ้าน “Front End” ทำให้รองรับการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การเพิ่มจำนวน CPU, Memory, Storage และ Network Bandwidth

รวมถึงการเพิ่มจำนวน Server เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ให้บริการ อาทิ ช่วงลงทะเบียนเรียน ช่วงรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมาก ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบรองรับการใช้งานที่มากกว่าช่วงเวลาปกติ เมื่อหมดช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถปรับลด Capacity ลง ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากเดิมที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มาเพื่อรองรับเฉพาะช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมากเท่านั้น


  • 112
  •  
  •  
  •  
  •