ก้าวสำคัญกับ “สังคมไร้เงินสดที่ปลอดภัย” อี-วอลเล็ต (E-Wallet) ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยเตรียมปรับตัวในการทำธุรกรรมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ali

จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างก้าวกระโดด อีเพย์เมนต์ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโต และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค กระแสการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันระบบธนาคารออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาด แม้กระทั่งร้านขายของชำเล็กๆก็ติดอาวุธธุรกิจด้วยระบบอีเพย์เมนต์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

ผลวิจัยโดย Roubini ThoughtLab พบว่าอีเพย์เมนต์ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 126,000 ล้านบาทต่อปี เพราะลดเวลาธุรกรรมการเงิน/ต้นทุนการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การลดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ รายได้จากการขายออนไลน์และออฟไลน์ที่มากขึ้น และที่สำคัญคือจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ลดลง ฯลฯ
อีเพย์เมนต์มีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจขนาดเล็กได้มากกว่า 17% และในธุรกิจขนาดใหญ่ 22% เนื่องจากแบรนด์สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างโปรโมชั่นได้อย่างตรงจุด สวนทางกับธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่จะค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสองปี การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบกับธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด และในปีนี้มากถึง 9.5 ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุด ธุรกิจเอสเอ็มอีควรมีการปรับตัวอย่างไรในการให้บริการธุรกรรมการเงินอย่างปลอดภัย

อาลีเพย์ ประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมงานสัมภาษณ์กลุ่ม ร่วมรับฟัง “ความก้าวหน้าของสังคมไร้เงินสด: ความสำคัญ การปรับตัวของผู้บริโภค และเอสเอ็มอีไทยในการเปลี่ยนผ่านรูปแบบธุรกรรมการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ” กับ คุณพิภาวิน สดประเสริฐ, ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ในประเด็นดังนี้:

 • อีเพย์เมนต์ กับแนวทางการผลักดันสู่ “สังคมไร้เงินสด” และการปรับตัวของธุรกิจเอสเอ็มอีกับกระแสดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) เพื่อตอบรับการทำธุรกิจและธุรกรรมกับต่างชาติ
 • โอกาส ความพร้อม ความท้าทาย:- ช่องทางการทำธุรกิจของเอสเอ็มอีไทยกับนักลงทุน/นักท่องเที่ยวชาวจีน
 • อัพเดทความร่วมมือกับวอลเล็ตพันธมิตร (local wallet) ในประเทศไทย
 • ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐ ฯลฯ
 • ความสำเร็จของการเป็น “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) จากต่างประเทศ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •