ใครว่าธุรกิจที่มั่นคงไม่ถูก Disrupt ขนาด Exxon ยังต้องหันมาผลิตแบตฯ ลิเธียม

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังโลกเริ่มรับรู้ได้ว่าพลังงานอย่าง “น้ำมัน” ที่เริ่มใช้กันมากว่า 100 ปี กำลังก่อปัญหาใหญ่เพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่อ้างอิงราคาน้ำมัน ราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบไม่เห็นทางลดลง ปริมาณน้ำมันที่มีรายงานระบุว่า ลดลงอยู่ในขั้นที่น่ากังวล รวมไปถึงมลพิษที่เกิดขึ้นจากการน้ำมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้

นั่นจึงทำให้โลกหันมาพิจารณาพลังงานทางเลือกอื่นๆ แล้ว “ไฟฟ้า” ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ทั้งการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งแสงแดดและลม ทดแทนการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้รถยนต์ EV นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจน้ำมันที่มีความมั่นคงสูงในระดับโลก เริ่มสั่นคลอนจากการถูกไฟฟ้าเข้ามา Disrupt

เห็นได้ชัดเจนจากการที่ Exxon Mobile บริษัทด้านน้ำมันรายใหญ่ระดับโลก เริ่มปรับตัวหันไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ EV เพื่อให้ยังคงเป็นบริษัทได้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย Exxon มีการเจรจากับค่ายรถที่มีการผลิต EV ระดับโลกอย่าง Tesla, Ford Motor, Volkswagen และผู้ผลิตรถ EV รายอื่น เพื่อจัดหาลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ยังไม่นับรวมกับที่ไปเจรจาหารือกับบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแบตเตอรี่ให้รถยนต์ EV อย่าง Samsung และ SK On Co.

โดยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา Exxon ได้ตกลงที่จะศึกษาแนวทางร่วมกับ Tetra Technologies Inc. เพื่อพัฒนาพื้นที่มากกว่า 6,100 เอเคอร์ หรือราว 24.7 ตารางกิโลเมตร ในรัฐอาร์คันซอที่อุดมด้วยลิเธียม นอกจากนี้ Exxon ยังซื้อพื้นที่มากกว่า 100,000 เอเคอร์ในรัฐอาร์คันซอจาก Galvanic Energy ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านพลังงานไฟฟ้า

การลงทุนจำนวนใหาศาลเพื่อขยายเทคโนโลยีลิเธียมอย่างรวดเร็วของ Exxon เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจในการปรับตัวของบริษัทพลังงานแบบดั้งเดิมและบริษัทอื่นๆ ในเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความต้องการใช้รถ EV มากขึ้นทั่วโลก

Source: Reuters


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา