Green Building เทรนด์ตึกยุคใหม่ที่มีมากกว่า ‘โลเคชั่น’ และ ‘ดีไซน์’

  • 94
  •  
  •  
  •  
  •  

กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของธุรกิจ โดยเฉพาะแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ที่นอกจากโลเคชั่นและดีไซน์แล้ว จุดขายที่ไม่ควรมองข้าม ก็คือ การออกแบบ ‘อาคารเขียว’ หรือ Green Building  อาคารที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราจะสังเกตได้ว่า อาคารสูงย่านกลางใจเมืองกรุงเทพฯหลายแห่งในปัจจุบัน ล้วนมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า อาคารของตนผ่านมาตรฐานการรับรอง Green Building  ไม่ว่าจะเป็น LEED มาตรฐานการรับรองอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา และ TREES มาตรฐานการรับรองอาคารเขียวของไทย

โดยเฉพาะอาคารสำนักงานให้เช่าในย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD อย่างสาทรและสุขุมวิท ซึ่ง นรินทร์ จูเจริญ กรรมการผู้จัดการ-อินโนเวทีฟ โซลูชั่น บิสซิเนส ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อธิบายถึงสาเหตุว่า Green Building มีความสำคัญมากในวงการอสังหาฯในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-48%

คุณนรินทร์ จูเจริญ

รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้อาคารแล้ว ยังส่งเสริมเรื่องภาพลักษณ์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ที่สำคัญ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร ซึ่งจากข้อมูลพบว่า อาคารที่เป็น Green Building  สามารถเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ได้มากกว่าอาคารทั่วไปได้ 5-10% และมีผลอย่างยิ่งหากต้องการมีกลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทข้ามชาติ

“เรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ในการเลือกซื้อหรือเช่าตึกใดตึกหนึ่ง บริษัทข้ามชาติบางแห่งออกเป็นกฎมาเลยว่า สำนักงานของตนเองต้องเป็น Green Building  ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่เลือก หรือบางบริษัทยอมย้ายไปที่ใหม่ เพราะเรื่องนี้ก็มีเยอะ ดังนั้น จึงเห็นอาคารสำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น”

DCIM100MEDIADJI_0099.JPG

ขณะที่อาคารประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิค,โรงงาน,สำนักงานขาย ฯลฯ องค์กรหลายแห่งก็พยายามสร้างให้เป็น Green Building  เช่นกัน โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาทิ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด , บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด ,ยูนิลิเวอร์

หรือร้านสตาร์บัคส์ ลูกค้าของ SCG Green Building Solution ในการทำร้านให้เป็น Green Building ตามนโยบายจากทางบริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ทาง เอสซีจี ประเมินมูลค่าการก่อสร้างรวมของตลาด Green Building ในไทยในปี 2560 จะอยู่ที่ 8,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 280,000 ตารางเมตร ส่วนในปี 2561 จะมีมูลค่า 9,700 ล้านบาท เติบโต 14% จากปี 2560

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

การเติบโตดังกล่าว นอกจากกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นตัวส่งแล้ว ยังมาจากเรื่องของกฎกระทรวงพลังงาน เพื่อการออกแบบ Green Building  ที่จะออกมาบังคับใช้ในปีหน้าด้วย ซึ่งกฏกระทรวงดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารหลายประเภทให้เข้าสู่ยุค Green Building

ดังนั้น เรื่องนี้จึงมีความสำคัญสำหรับตึกยุคใหม่ ไม่แพ้เรื่องโลเคชั่นและดีไซน์เลยทีเดียว


  • 94
  •  
  •  
  •  
  •