ธุรกิจสื่อสารเนื้อหอม ถึงขนาด GULF ซื้อหุ้น INTOUCH เล็งเทคโอเวอร์ธุรกิจ AIS ในฐานะบริษัทลูก

  • 118
  •  
  •  
  •  
  •  

ถ้าพูดถึงบริษัทด้านพลังงาน หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยหลักๆ แล้ว GULF จะลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าทุกขนาดและลงทุนในพลังงานหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด GULF เพิ่งได้รับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

โดยช่วงที่ผ่านมา GULF เข้าซื้อกิจการด้านพลังงานเพื่อขยายพอร์ตการลงทุนจนกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย แต่ดูเหมือน GULF จะไม่หยุดอยู่แค่ธุรกิจพลังงาน เมื่อ GULF เสนอที่ประชุมที่จะลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTOUCH โดย เสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 65.00 บาท

ไม่รวมหุ้นสามัญ INTOUCH ที่ปัจจุบัน GULF ถืออยู่เป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTOUCH และหุ้นสามัญ INTOUCH ที่บริษัทฯ อาจได้มาจากการลงทุนเพิ่มเติมก่อนการทำคำซื้อหลักทรัพย์ INTOUCH หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GULF มีมติอนุมัติให้ GULF ลงทุนในหุ้นสามัญ INTOUCH

และการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น GULF อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ INTOUCH ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTOUCH ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถ้า GULF ได้หุ้น INTOUCH เกิน 50% จะทำให้ GULF สามารถเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTOUCH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นใหญ่ใน ADVANCE หรือ AIS ในสัดส่วน 40.45% และ THAICOM ในสัดส่วน 41.13% และจะสามารถเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANCE ตามหลัก Chain Principle ขณะที่การเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THAICOM ยังไม่มีการพิจารณา

สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เบื้องหลังความสำเร็จของ GULF ต้องยกให้ สารัชถ์ รัตนาวะดี มหาเศรษฐีไทยที่ติดทำเนียบเศรษฐีหุ้นไทย โดย สารัชถ์ รัตนาวะดี ถือหุ้น GULF ถึง 4,171,077,797 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 35.55% ขณะที่ผลงานโดดเด่นคือการเข้าซื้อธุรกิจ GLOW ที่ทำให้ GULF กลายเป็นบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุด การเข้าซื้อหุ้น INTOUCH ครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกครั้งของ GULF


  • 118
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา