Gulf รุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมทุนจัดตั้งศูนย์ซื้อขาย Digital Asset Exchange

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

ในช่วงที่ผ่านมา Gulf หรือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขยายธุรกิจนอกกลุ่มพลังงานอย่างน่าสนใจ อย่างการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีอย่าง INTUCH มี่สร้างความฮือฮาในด้านการลงทุน และเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า Gulf กำลังมองการเติบโตนอกกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล

และยิ่งเป็นการตอกย้ำแนวคิดมองการเติบโตนอกกลุ่มพลังงานของ Gulf เมื่อมีการยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยชี้แจงว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ในฐานะบริษัทย่อยของ Gulf ที่ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่กับ Binance.US หรือ Binance Capital Management เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

โดย Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 62 และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จานวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 2022

ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ของ Binance.US จะถูกนำไปใช้ในการเพิ่มจานวนบุคลากร ทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า การลงทุนใน Binance.US จะช่วยเปิดโอกาสให้ Gulf มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance.US (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น Utility Token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ Gulf เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance.US ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต


  • 22
  •  
  •  
  •  
  •