โฮมบายเออร์ กรุ๊ป ลอนช์ Home Dashboard App ติดอาวุธอสังหาฯ บริหารการตลาดแบบเรียลไทม์

  • 61
  •  
  •  
  •  
  •  

homedashboard

ในยุคที่เว็บไซต์เป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญระหว่างบริษัท, แบรนด์สินค้า กับลูกค้า จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการสื่อสารได้ระดับหนึ่ง

แต่ข้อมูลด้านจำนวนผู้เข้าชม อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ อาจไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดให้กับอสังหาฯ ในยุคดิจิตอล ที่ความเร็วและความแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

Logo Dashboard

แต่หากมีเว็บไซต์กลางที่ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ เป็นตลาดรวมอสังหาฯ ขนาดใหญ่ (Market Place) ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากมาย เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ในขณะที่เจ้าของสินค้า ก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของตนเองแบบ Two-way Communication ได้ตลอดเวลา

ที่สำคัญยังมีรายงานวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลลูกค้า ที่ให้รายละเอียดลึกถึงระดับพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์ สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

basic stat

ทำความรู้จัก “Home Dashboard”

พิศุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Chief of Business Development) ของโฮมบายเออร์กรุ๊ป กล่าวว่า “Home Dashboard” เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (web application)ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Home Dot Tech* เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตลาดของผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะ

แอปนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อโครงการแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าที่มีต่อโครงการได้ ที่สำคัญยังสามารถช่วยผู้ประกอบการ หรือฝ่ายการตลาด ในการประเมินโอกาสในการแข่งขันได้อีกด้วย

basic stat-1

หลักการของ Home Dashboard

Home Dashboard เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ www.home.co.th และใช้เทคโนโลยี Machine Learning วิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสถิติ 2 ประเภท ได้แก่

Basic Statistics เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค คล้ายผลวิเคราะห์ Google Analytics เช่น ข้อมูลส่วนตัว (Gender/Age) จำนวนผู้ใช้ (User) จำนวนหน้า (Page View) และเวลาเฉลี่ยในการดูข้อมูล (Times) เป็นต้น

Home Score เป็น Rating หรืออันดับความนิยมของโครงการ ด้วยการสร้าง Algorithm จากพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์โดยเทคโนโลยี Machine Learning ถือเป็นแอปแรกและแอปเดียวที่ให้บริการในขณะนี้

“เว็บไซต์ www.home.co.th เปิดให้บริการมากว่า 18 ปี ถือเป็น Market Place อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสินค้าอสังหาฯ ทั่วประเทศกว่า 4,400 โครงการ มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา มีผู้ใช้บริการ (User) ปีละกว่า 12 ล้านคน หรือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

home score stat

“Home Score” เครื่องมือวัด Rating ประเมินโอกาสในการแข่งขัน

Home Score คือ Rating ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัย เป็นสถิติค่าเฉลี่ยของข้อมูล 3 ส่วน คือจำนวนผู้เข้าชมโครงการ (User), จำนวนหน้า (Page View) และระยะเวลา (Times) ของแต่ละโครงการ โดย Rating ที่ได้สามารถเปรียบเทียบระหว่างโครงการต่อโครงการของบริษัทเดียวกัน หรือเปรียบเทียบระหว่างโครงการของแต่ละบริษัทด้วยก็ได้

Home Score ถือเป็นข้อมูลขั้นกว่าของการจัดอันดับโครงการที่อยู่อาศัย ที่วิเคราะห์ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Machine Learning เป็นรายแรกของเมืองไทย สถิติ Home Score ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินโอกาสในการแข่งขัน หรือโอกาสในการขาย และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์ได้

“Rating หรือความนิยมจากผู้บริโภค จำเป็นสำหรับการวางแผนตลาด ถ้า Rating ดี สูงกว่าคู่แข่ง สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด การขายก็น่าจะไปได้ดี แต่บางครั้งเมื่อลอนช์โปรเจ็กต์ออกไปแล้วไม่มี Feedback, Rating ต่ำกว่าคู่แข่ง ต่ำกว่าตลาด เคสแบบนี้ ถ้าเราสามารถได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ก็จะช่วยให้สามารถแก้วิกฤติหรือกำหนดกลุยทธ์ใหม่ได้ทันเวลา”notification

Home Dashboard เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ www.home.co.th ซึ่งปัจจุบันยังเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยขั้นตอนการให้บริการหลักๆ ประกอบด้วย

ลงข้อมูลโครงการ (Project Detail) เป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ที่ผู้ประกอบการต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งหลังจากการลงข้อมูลครั้งแรกโดย www.home.co.th แล้ว ผู้ประกอบการสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

Notification ระบบจะแจ้งเตือนไปยังบริษัท หรือเจ้าของโครงการทันที ที่มีแอคชั่นจากผู้สนใจ เช่น ฝากอีเมล เบอร์โทรศัพท์ สอบถามข้อมูล หรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อกลับไปยังลูกค้าหรือผู้สนใจได้ทันทีแบบ Two-way Communication

Stat Report ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้าที่สนใจ และประมวลผลรายงานให้กับเจ้าของสินค้าในรูปแบบสถิติ ทั้งแบบ Basic Statistics และ Home Score ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถดูรายงานสถิติผ่านแอปพลิเคชัน “Home Dashboard” ได้แบบเรียลไทม์ ผู้สนใจบริการ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ supaporn_p@home.co.th หรือโทร 092-9092603 เพื่อขอรับ user และ password แล้วทดสอบเข้าใช้งาน https://dashboard.home.co.th

ทั้งนี้ Home Dot Tech เป็น Property Tech สัญชาติไทย บริหารโดยโฮมบายเออร์กรุ๊ป ปัจจุบันมีผลงานการพัฒนาที่เปิดให้บริการแล้วแอปพลิเคชัน Home Event และ Home Dashboardและเร็วๆ นี้เตรียมเปิดตัว Home Hop แอปพลิเคชันค้นหาที่อยู่อาศัยด้วย Persona ของผู้ใช้

 

พิศุทธิ์ กาสินพิลา-1


  • 61
  •  
  •  
  •  
  •