ไอบีเอ็มประกาศเฟรมเวิร์คใหม่สำหรับการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ไอบีเอ็มประกาศเฟรมเวิร์คใหม่ภายใต้ชื่อ IBM Impact ซึ่งจะเป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เท่าเทียม และมีจริยธรรมมากขึ้น โดยในรายงาน IBM ESG Report 2021 นั้น เฟรมเวิร์ค IBM Impact จะประกอบด้วย 3 มิติหลัก คือ ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ด้านความเท่าเทียม และผลลัพธ์ด้านจริยธรรม ซึ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของไอบีเอ็มในฐานะองค์กร และเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และโลก ตลอดกว่าศตวรรษที่ผ่านมา

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานของไอบีเอ็มได้ร่วมกันนำเวลาและทักษะความสามารถที่มี รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้าสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายต่อโลกของเรา โดยพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนที่สุดของสังคมได้ทันท่วงที” นายอาร์วินด์ กฤษณะ ประธานและซีอีโอของไอบีเอ็ม กล่าว “เฉกเช่นที่ผ่านมา วันนี้เราพร้อมจะร่วมมือกับลูกค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ปลอดภัยขึ้น มีความเท่าเทียมมากขึ้น และมีความสงบสุขมากขึ้น”

 

 

รายงาน IBM ESG Report 2021 ของไอบีเอ็มที่รวมถึงเฟรมเวิร์ค IBM Impact นี้ ประกอบด้วยคำมั่นในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในมิติต่างๆ ดังนี้

ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม: ไอบีเอ็มมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ดังคำมั่นในการที่จะ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573
 • เลือกกำจัด 90% ของของเสียที่ไม่เป็นพิษด้วยวิธีอื่น แทนการวิธีฝังกลบและการเผา ภายในปี 2568
 • ริเริ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหรือโครงการวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 100 โครงการภายในปี 2568

ผลลัพธ์ด้านความเท่าเทียม: ไอบีเอ็มจะมุ่งสร้างพื้นที่และโอกาสสำหรับทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลาย ความเท่าทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างยอมรับในความแตกต่าง โดยไอบีเอ็มมีเป้าหมายที่จะ

 • สร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตให้กับกลุ่มคนในทุกวัยจำนวน 30 ล้านคน ภายในปี 2573
 • ทำงานเพื่อสังคม 4 ล้านชั่วโมงภายในปี 2568
 • ลงทุน 250 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการฝึกงานและการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนตามหลักสูตรหรือจบปริญญา (new collar) ภายในปี 2568
 • การกำหนดให้ 15% ของสัดส่วนการใช้จ่ายกับกลุ่มซัพพลายเออร์ first-tier ต้องใช้ไปกับกลุ่มซัพพลายเออร์ที่มีเจ้าของเป็นคนผิวสี ภายในปี 2568

ผลลัพธ์ด้านจริยธรรม: ไอบีเอ็มมีเป้าหมายในการที่จะยกระดับนวัตกรรม นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับจริยธรรม ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และเหนือสิ่งอื่นใดคือความรับผิดชอบ ดังคำมั่นในการที่จะ

 • ฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ 1,000 ราย ภายในปี 2565
 • ผลักดันให้ซัพพลายเออร์ทั้ง 100% ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
 • ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับการให้เงินเดือนแก่ผู้บริหารระดับสูงโดยอิงกับเรื่องของความหลากหลายในองค์กร

 

 

IBM Impact คือเฟรมเวิร์คที่อธิบายว่าความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม คือคุณค่าที่เป็นพื้นฐานของคำมั่นของไอบีเอ็มในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน ทั้งเป้าหมายและความพยายามเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าไอบีเอ็มยึดปฏิบัติตามเจตจำนงในการเป็นแรงผลักดันเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างโซลูชันที่มีศักยภาพในการช่วยต่อกรกับความท้าทายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่องค์กรและสังคมต่างเผชิญอยู่ในทุกวันนี้

 

 


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •