ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศแล้ว พร้อมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวอีก 3 ประเทศเดินทางเที่ยวในญี่ปุ่นได้

  • 5.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

Japan Tourist

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ COVID-19 บนโลก หลายประเทศต่างออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการปิดประเทศห้ามการเดินทางเข้าออกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีนโยบายการปิดประเทศ โดยเฉพาะช่วงหลังที่มีการแพร่ระบาดระลอก 2 ส่งผลให้การเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์

ล่าสุดมีรายงานจากญี่ปุ่นว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศโดยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศที่ปลอดภัยเท่านั้น ทั้งประเทศเวียดนาม, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศนิวซีแลนด์ และ ประเทศไทย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า เป็น 4 ประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ขณะที่ประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาลญี่ปุ่น

Japan Travel

ทั้งนี้ผู้ที่จะดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจากทั้ง 4 ประเทศที่ได้ระบุไว้ จะต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจโรค COVID-19 โดยต้องมีสุขภาพดีไม่พบเชื้อจากประเทศของตัวเอง และเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต้องเข้าสู่มาตรการตรวจโรคอีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่น  แต่แม้ว่าญี่ปุ่นจะเปิดประเทศในวันนี้หรือพรุ่งนี้ คนไทยก็ยังไม่สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้ เนื่องจากคำสั่งขยายระยะเวลาการปิดสนามบินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน

 

Source: The Japan NewsBloomberg


  • 5.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE