จับตาการเติบโตตลาดรถยนต์ไฟฟ้า หลัง MG พัฒนา EV Ecosystem เต็มรูปแบบ

  • 450
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ในยุคที่โลกก็เข้าสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะการพัฒนาและส่งเสริมของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ที่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบอย่าง MG

การผลักดันให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจและกล้าที่จะปรับเปลี่ยน

 

MG พร้อมบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

MG ถือเป็นค่ายรถยนต์ในประเทศไทยกลุ่มแรกๆ ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการนำรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างจุดสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมไปถึงการจับมือกับพันธมิตรต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV ecosystem)

 

 

ซึ่งมุมมองของคุณจาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาผนวกกับการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างคนและรถ (Connectivity) รวมถึงการที่โลกต้องการเศรษฐกิจพลังงานสะอาด (Green Economy)

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณจาง ส่งผลให้ MG เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ MG เล็งเห็นถึงศักยภาพในการนำพาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า เห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมา MG สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในด้านการพัฒนาสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับและสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทยได้

 

4 กลยุทธ์ผลักดันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MG ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็นสี 4 ด้านที่สำคัญด้วยกัน ภายใต้แนวคิด New Era New Growth” เริ่มจาก ด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน และในอนาคต MG จะพัฒนาเทคโนโลยี V2L ที่จะช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายสภาพเป็นเหมือน Power Bank สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้

 

 

รวมไปถึง ด้านการพัฒนาบริหารและจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดย MG ได้รับการอนุมัติจาก BOI ในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนี้เอ็มจียังได้เตรียมศึกษาและวิจัยถึงวิธีการจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานและกลายเป็นขยะเทคโนโลยี และ ด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการวางแผนสร้างสถานีชาร์จตลอดเส้นทางทุกๆ 150 กิโลเมตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกการเดินทาง

 

 

รวมถึง ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเอ็มจีมีการประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการเตรียมพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งแผนดังกล่าวจะช่วยเร่งการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับในยุคต่อไป

 

ความสำเร็จจากเสียงตอบรับของผู้ใช้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MG ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นค่ายรถยนต์ที่บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ทำให้คนไทยได้สัมผัสและเข้าถึงเทคโนโลยียานยนต์ได้ง่ายขึ้น และในปี 2564 ที่ผ่านมา MG ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ MG สามารถสร้างยอดขายรวมทั้งปีได้ที่ 31,005 คัน หรือคิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ 9.5%

 

 

นอกจากนี้ยังถือเป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตสูงในยุคที่สถานการณ์โรคระบาดยังคงดำเนินต่อไป ผลตอบรับจากความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ส่งผลให้ All New MG5 สามารถสร้างยอดขายเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก หรือ B-Segment โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้นหลังการเปิดตัว ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าของ MG สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดได้สูงถึง 90% ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กร

และนับจากนี้ MG แต่ยังคงเดินหน้าและผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก้าวสู่ยุคใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (New Growth) ด้วยการผสมผสานด้านเทคโนโลยี (Technology) ความทันสมัย (Fashion) และคุณค่า (Value) และพร้อมส่งมอบรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงรถยนต์ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม แต่ราคาสัมผัสได้

 

 

เรียกได้ว่าเป็นการประกาศความพร้อมในการก้าวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวของค่ายMG หลังจากที่ MG ถือเป็นค่ายรถยนต์แรกที่นำรถยนต์ไฟฟ้าออกวางจำหน่ายในราคาที่สามารถสัมผัสได้ รวมไปถึงยังเป็นค่ายแรกที่กระโดดเข้ามาดูแลบริหารจัดการเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนยังมีข้อกังวลถึง ระบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


  • 450
  •  
  •  
  •  
  •