“ศศินทร์” ชูการเรียนรู้แบบ “Global Action Learning” ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก MIT Sloan School of Management และ School of Management, Fudan University ทำจริง-โจทย์จริงจากองค์กรใหญ่

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

หัวใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โฟกัสที่ Learner Centric หรือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสถาบันการศึกษาต้องเปิดให้ผู้เรียน สามารถดึงสิ่งที่เรียนรู้มา “ประยุกต์ใช้” และ “ลงมือทำจริง” เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนสูงสุด

ขณะเดียวกันในยุค Digital Disruption ที่ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเร็ว หนึ่งในทักษะสำคัญ คือ Collaboration เพราะโลกทุกวันนี้ต้องการความร่วมมือมากขึ้น ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียน ร่วมกันทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

การเรียนการสอนที่เน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า “Action Learning” เวลานี้สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก นำไปปรับใช้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง

สำหรับประเทศไทยSasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอกรายแรกๆ ที่นำแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบ Action Learning มาใช้ในหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนได้ครบรอบด้าน ทั้งความรู้ การบริหาร ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมจากการลงมือทำจริง ผ่านโจทย์จริงที่มาจากองค์กรขนาดใหญ่

“ศศินทร์” ผนึกมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก สร้าง “Global Action Learning

ศศินทร์ สถาบันการสอนทางด้านธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก AACSB แห่งสหรัฐอเมริกา และ EQUIS แห่งยุโรป ได้ผนวกการเรียนรู้แบบ Action Learning” เข้าในหลักสูตร MBA โดยปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนการสอนที่สามารถทำให้นิสิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ผสานเข้ากับการลงมือปฏิบัติโดยให้ลงมือทำโปรเจคจริงของบริษัทพันธมิตรชั้นนำของศศินทร์ ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้นิสิตสร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดกับโจทย์ต่างๆ ได้จริงในอนาคต

ภายใต้การเรียนรู้นี้  นิสิต MBA ของศศินทร์ และนักศึกษา MBA จากพันธมิตรมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะทำโปรเจคร่วมกันจาก Case Study หรือโจทย์ของแบรนด์องค์กรใหญ่

เพราะฉะนั้นนิสิต MBA ของศศินทร์ จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง การแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างเพื่อนต่างชาติ ต่างสถาบัน ต่างวัฒนธรรม ไปจนถึงการทำงานเป็นทีมแบบสากล (international)  ทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (face-to-face) และแบบเสมือนจริง(virtual) ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สภาพแวดล้อมแบบเดียวเท่านั้น

ขยายความร่วมมือจาก “MIT Sloan School of Management” สู่ “Fudan University

“ศศินทร์” เริ่มต้น  Global Action Learning Labs ด้วยการจับมือกับMIT Sloan School of Managementแห่ง  Massachusetts Institute of Technology (MIT) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก (QS World University Ranking 2019)

และเมื่อเร็วๆนี้ ได้ขยายความร่วมมือไปยัง School of Management แห่ง “Fudan University” มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันทรงเกียรติของจีน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2448 และติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในจีน และเป็น 1 ในจำนวน 6 มหาวิทยาลัยของจีน ที่ติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดระดับโลก (QS World University Ranking 2019)

เหตุผลที่จับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน เพราะศศินทร์เล็งเห็นว่าทุกวันนี้ ประเทศจีนมีบทบาท ทั้งเศรษฐกิจระดับโลก และภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับธุรกิจไทย

Action Learning Labs มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนิสิตที่จะได้รับประสบการณ์จริงในด้านธุรกิจ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน นิสิตไม่สามารถเรียนรู้การเป็นผู้นำธุรกิจได้จากแค่การอ่านหนังสือ แต่จำเป็นต้องเห็น และลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น Action Learning Labs จะช่วยเพิ่มมุมมอง และกระบวนการทำงานที่มีความเป็นสากลให้กับนิสิต” ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ เล่าถึงวัตถุประสงค์ของ Action Learning

เมื่อปีที่ผ่านมา MIT Sloan School of Management ได้ร่วมมือกับ ศศินทร์ จัดสัมมนา Action Learning Conference เป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรชั้นนำจากภาคธุรกิจ การเงิน การธนาคาร วิชาการและการเมืองของไทย มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Action Learning เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาในสาขาการจัดการ ปรับปรุงแนวคิดปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นำในองค์กร และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 หลักสูตรปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรของ MIT Sloan ได้ก่อให้เกิดโครงการเกี่ยวกับ Action Learning ถึง 625 โครงการ โดยมีนักศึกษาทั้งจากประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเข้าร่วม ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีโครงการเกี่ยวกับ Action Learning ที่จัดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด 15 โครงการ และมีหลายโครงการที่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับ ศศินทร์

ลงมือปฏิบัติจริง จากโจทย์ขององค์กรใหญ่ชั้นนำในไทย  

สำหรับ Sasin-Fudan Thailand China Labนั้นทั้งนิสิต MBA ของศศินทร์ และนักศึกษา IMBA ของ Fudan University ได้ร่วมกันตั้งทีมขึ้นมา 4 ทีม เพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่องค์กรใหญ่ 4 บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของศศินทร์ในปีนี้ ได้แก่ AirAsia, PTTOR -Café Amazon, Panpuri และ SCG

แต่ละทีมซึ่งประกอบด้วยนิสิต-นักศึกษา MBA ของทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมทำงานจริงบนโจทย์ธุรกิจของ 4 องค์กรใหญ่ โดยมีคณาจารย์ ทั้งจากศศินทร์ และ Fudan University, ที่ปรึกษา และตัวแทนจากบริษัทเจ้าของโจทย์ร่วมฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ที่นำเสนอ

“นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  ยุทธศาสตร์ Belt and Road initiative (BRI) ได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกมาที่ประเทศจีน และปัจจุบันจีน เป็นคู่ค้าอันดับ 1 และเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับ 2 ของไทย จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศไทย และจีน ได้แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วัฒนธรรม, ด้านสุขภาพ และการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการศึกษากับ “ศศินทร์”   เราเชื่อมั่นว่าวิธีการเรียนรู้แบบ Global Action Learning ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบันเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมสร้างคุณค่าให้กับบริษัทไทยในการทำธุรกิจกับจีน” Zheng Ming รองคณบดี School of Management, Fudan University กล่าวถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทย – จีน ที่ต่อยอดมายังด้านการศึกษาในครั้งนี้

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวว่า ศศินทร์ นำแนวคิด Action Learning มาใช้ในระบบการเรียนการสอนมามากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ Action Learning Labs มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อศศินทร์สร้างความร่วมมือระดับ Global กับ MIT เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และล่าสุดกับ Fudan University ซึ่งหลักสูตรการเรียนนี้ สร้าง Win-Win-Win ให้กับทั้ง 3 ฝ่าย คือ นิสิต – บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ – ศศินทร์

“นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการทำโปรเจคจริง ที่มาจากโจทย์ของบริษัท ส่วนบริษัทที่เข้าร่วม ได้ไอเดียใหม่จากมุมมองของนิสิต ขณะที่เรา ในฐานะศศินทร์ สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ ประสบความสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง”

Sasin-MIT และ Sasin-Fudan Action Learning Labs เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Sasin Flexible MBA นอกจากนี้ยังมี New Venture Lab และ Sustainability Lab โดยนิสิต MBA ของศศินทร์ จะต้องเลือกเรียน Action Learning lab อย่างน้อย 1 วิชา

สำหรับผู้สนใจหลักสูตร MBA ของ ศศินทร์ “Sasin School of Management” (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ สามารถลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ที่นี่  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sasin.edu หรือสอบถามที่ 02 218 3851, 02 218 3861-62


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE