ถอดรหัสความสำเร็จของ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ผ่าน SCB ที่เกิดจากการศึกษา Consumer Insight พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่

 • 3.9K
 •  
 •  
 •  
 •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

 

ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความตื่นตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับชีวิต เพื่อให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมั่นคง นอกจากเรื่องความมั่นคงทางการเงินที่ต้องให้ความใส่ใจแล้ว หลักประกันด้านสุขภาพก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดรับกับเทรนด์โลกยุคใหม่ที่หันมาให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตมากขึ้น ดังนั้น ทาง SCB จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนทั่วไป (Mass) เพื่อช่วยให้คนไทยได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคนี้อย่าง “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ซึ่งเราพบว่าความน่าสนใจของการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ โดยเฉพาะในเชิงการวาง Positioning กลยุทธ์การตลาด รวมถึงให้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ Pain point ผู้คนในปัจจุบัน ดังนั้น เรามาถอดบทเรียนความสำเร็จผลิตภัณฑ์นี้ด้วยกันว่าเขาคิดขึ้นมาจากอะไร

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นจาก Consumer Insight

จากการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตมากขึ้น ทาง SCB มองเห็น Insight ดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นเจ้าของกิจการ (Business Owners) และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มมนุษย์เงินเดือนระดับ Middle Management (มีเงินเดือนประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป) ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่มแม้จะให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพและการเงินเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตก็จริง แต่การใช้ชีวิตและเหตุผลในการเลือกประกันแตกต่างกัน ดังนั้น รูปแบบของประกันจำเป็นต้องจัดให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จากการศึกษา Insight ของผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบความน่าสนใจดังนี้

 

กลุ่มเจ้าของกิจการ

เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง และยังเป็นเสาหลักในครอบครัว ถึงแม้ว่าจะหารายได้เข้าบ้านได้เยอะ แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกัน เพราะนอกจากจะทำธุรกิจแล้วการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวคืออีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงมักมองหาตัวช่วยที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ และยังไม่ลืมที่จะวางแผนการเก็บเงินแบบระยะยาวแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่เน้นความหวือหวา เผื่อสำรองเงินไว้ใช้ในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับตนเองหรือธุรกิจที่ทำอยู่

เพราะฉะนั้นแล้ว Pain point สำคัญของกลุ่มนี้คือ “วางแผนเก็บเงินยังไง ให้ได้ทั้งเงินและสุขภาพ และต้องดูแลครอบครัวไปพร้อมๆ กันด้วย” นี่คือ Insight ที่ทาง SCB วางไว้เพื่อเจาะหัวใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้

 

กลุ่มมนุษย์เงินเดือน

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มคนมีรายได้จากหน้าที่การงานจึงต้องการนำเงินที่หาได้ มาเติมเต็มความสุขในชีวิตตนเอง ไม่ว่าเป็นการซื้อของใช้ ท่องเที่ยว หรือคุณภาพอาหารการกิน แต่ก็เริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บเงินและสุขภาพ ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับอนาคตของตัวเอง แต่การที่จะเก็บเงินเลยทั้งๆ ที่ยังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่ก็กังวลว่าจะทำให้ชีวิตมันเครียดจนเกินไป จึงต้องจัดสรรเรื่องทางการเงินดีๆ ไม่ให้หย่อนและไม่ให้ตึงเกินไป ดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายออกไป ไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บเงินหรือรอดอกเบี้ยธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองควบคู่ไปด้วย

ดังนั้น หัวใจของคนกลุ่มนี้ก็คือ “วางแผนการเงินยังไงให้ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า รอบด้าน” นี่คือสิ่งที่ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” วางไว้เป็นคีย์เวิร์ดทางการตลาดที่สำคัญของคนกลุ่มนี้

เรียกได้ว่าทางแบรนด์ได้ทำการศึกษา Insight Consumer มาเป็นอย่างดีแล้วถึงความต้องการของทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองกลุ่ม เหมาะกับผู้ที่ต้องการบริหารเงินที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต พร้อมผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลและเงินคืนระหว่างทางอีกด้วย และนอกจากจะคุ้มครองตัวเองแล้วยังมอบความคุ้มครองให้คนในครอบครัวอีกด้วย จนได้รูปแบบประกันที่ชื่อว่า “ประกันออมคุ้มคอมโบ” บนแนวคิด “คุ้ม แคร์ แชร์ ครบ” นั่นเอง แล้วผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์อย่างไรบ้างมาดูกัน

 

 

จุดเด่น “คุ้ม แคร์ แชร์ ครบ” คืออะไร

จุดเด่นสำคัญของ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” มี 4 ข้อง่ายๆ ดังนี้

คุ้มค่า – ได้เงินคืนทุกๆ 3 ปี และรับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาไม่น้อยกว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายแม้มีการเคลม เบี้ยฯ คงที่ ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาความคุ้ม

แคร์สุขภาพ – เพราะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ที่รองรับทั้ง OPD IPD ทันตกรรม สายตา วัคซีน และตรวจสุขภาพ

แชร์ – แชร์ให้สมาชิกในครอบครัวได้ วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ สามารถแชร์ให้กับสมาชิกในครอบครัวร่วมใช้ได้ สูงสุดถึง 5 คน (รวมถึงผู้เอาประกันภัย)* จุดที่น่าสนใจคือ คำว่าครอบครัวนั้นยังหมายรวมถึง คู่ชีวิตที่เป็นเพศทางเลือกด้วย (LGBTQIA+) ซึ่งถือว่าเป็นการวาง Positioning ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างมาก

ครบ – ครบในกรมธรรม์เดียว ทั้งการเก็บเงิน ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และที่สำคัญเบี้ยฯ ที่จ่ายยังนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ มุมนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการหรือมนุษย์เงินเดือน ถือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดนใจคนยุคนี้ที่สุด

(*หมายเหตุ – สำหรับแผนเบี้ยประกันภัยรายปี 300,000 – 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยสามารถให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัว (ตามคำนิยามของผู้ร่วมเอาประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์) ร่วมใช้ผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ โดยระบุผู้ร่วมเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันชีวิตได้สูงสุด 4 คน และมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 75 ปี ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้ร่วมเอาประกันภัยจะสามารถร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพตามระยะเวลาเอาประกันภัย หรือสูงสุดถึงอายุ 85 ปี พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทต่อคน (โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา คู่ชีวิต บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมทั้งญาติสนิทอาทิ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง)

 

สรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • แบบประกันที่คุ้มครองชีวิตพร้อมมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล และคุ้มครองสุขภาพ (ครอบคลุม OPD IPD ทันตกรรม สายตา วัคซีน และตรวจสุขภาพ)
 • รับเงินคืนทุก 3 ปี และครบสัญญารับเงินคืนไม่น้อยกว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายทั้งหมด
 • ชำระเบี้ยฯ 8 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • เบี้ยฯ เริ่มต้น 50,000 บาท (สำหรับแพ็กเกจ 50,000 บาท)

 

คุณสมบัติการสมัครประกัน

 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 8 ปี
 • จำนวนแผนความคุ้มครอง (เบี้ยประกันภัยต่อปี) : 7 แผน (50,000 / 100,000 / 200,000 / 300,000 / 500,000 / 700,000 / 1,000,000)
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี

*หมายเหตุ 1

เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*หมายเหตุ 2

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การเสนอโปรดักส์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หัวใจสำคัญที่สุดคือความเข้าใจ Insight ของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ ทั้งในแง่ของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การวางกลยุทธ์ทางการตลาดพื้นฐานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ไม่ควรละเลย เช่นเดียวกับที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” นั่นเอง.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://link.scb/43ylgRt

 

#SCBThailand #ประกันออมคุ้มคอมโบ

[บทความนี้เป็น Advertorial]


 • 3.9K
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE