เพราะอยากช่วยให้คนไทยได้ไปต่อ! SEAC ส่งคอร์สเรียนออนไลน์ YourNextU กว่า 300 หลักสูตรให้เรียนฟรี ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทำงาน กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขาดรายได้ให้ได้รีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) ผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU ให้กับคนไทยกว่า 10,000 คนได้เรียนฟรีได้ไม่อั้นในระยะเวลา 1 เดือน อัดแน่นกับบทเรียนที่คัดมาแล้วว่าจำเป็นต่อโอกาสในการทำงาน เตรียมความพร้อมหลังวิกฤต COVID-19 สิ้นสุดด้วยกว่า 300 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยห้องเรียนเสมือนจริงสุดพิเศษที่จะช่วยถอดบทเรียน เสริมความมั่นใจและถามตอบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจและคนว่างงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมกระจายไปทุกกลุ่มธุรกิจ จากการประเมินของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ อาจมีแรงงานตกงานถึง 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด นอกจากนั้นจากสถิติของ World Economic Forum พบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ อาจทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกงาน ดังนั้น โลกของการทำงานในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดย SEAC  มองว่า COVID-19 จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง หมายความว่า “อะไรก็ตามที่เราเคยรู้เคยปฏิบัติกันมาอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมไปถึง การหาความรู้ในหลายๆ ด้านจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากขึ้น” เราจึงเดินหน้าตอกย้ำพันธกิจ EMPOWER LIVING พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสให้คนไทยได้เติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเรานั้นก่อให้เกิดโครงการล่าสุดที่ SEAC ได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 300 หลักสูตร ผ่านทางโมเดล YourNextU พร้อมทั้งคลาสพิเศษที่ช่วยถอดบทเรียนและถามตอบอย่างใกล้ชิดกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างเรียนฟรีได้ไม่จำกัดวิชาตลอดระยะเวลา 1 เดือน ครบทุกทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน หรือกลุ่มทักษะสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้ได้ไปต่อ และไปได้ไกลกว่าเดิม”

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “กพร. ร่วมกับ SEAC จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในความร่วมมือนี้จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้พัฒนาตนเอง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรหรือพัฒนาช่องทางการทำธุรกิจส่วนตัวได้เช่นกัน”

นอกจากนั้น SEAC ยังได้จัดทำแคมเปญเพื่อสังคมให้น้องๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ได้ใช้ช่วงเวลาหยุดอยู่บ้านท่ามกลาง COVID-19 นี้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่นฝึกภาษา “ELSA Speak” ฟรีเป็นระยะเวลา 3 เดือนอีกด้วย (https://elsaspeak.com/covid19-th)

“โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นที่สะท้อนความมุ่งมั่นและความภูมิใจของ SEAC ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเราเชื่อว่าความตั้งใจของเราครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวแล้วยังจะช่วยให้พี่น้องคนไทยได้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนาและฟื้นฟูประเทศไทยของเราต่อไป” นางอริญญา กล่าวสรุป

สำหรับกลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

โครงการนี้ SEAC คัดสรรมากว่า 300 หลักสูตรตามมาตรฐานสากล ครบทุกกลุ่มทักษะ สอดคล้องกลุ่มงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) ที่เน้นสร้างรายได้ให้แก่คนไทย อาทิเช่น

 • การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร (AI & Machine Learning)
 • การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และกระบวนการหาองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Science)
 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 • ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creativity & Innovation)
 • การบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ (Management and Leadership)
 • การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้า (Shifting Mindset)
 • การขายและการทำการตลาด (Sales and Marketing)
 • ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 0)
 • ทักษะการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Agile Academy)
 • ทักษะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product, Process and Project Management)
 • การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ (Influencing Skills)
 • การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 37
 •  
 •  
 •  
 •